Адвокат: хабар, комерційний підкуп, службове підроблення.

 1. Які дії можуть отримати оцінку в якості незаконних?
 2. Хто є суб'єктом хабара, комерційного підкупу та службового підроблення?
 3. Що може бути предметом хабара крім грошей?
 4. Правове поділ хабара і шахрайства
 5. Звільнення від відповідальності за дачу хабара
 6. провокація хабара
 7. службове підроблення

П равовая тенденції останнього часу свідчать про те, що вищі органи державної влади зайняли активну позицію щодо протидії корупційним явищам у суспільстві. До складу національного права введені: Федеральний закон від 25 грудня 2008 року № 273 ФЗ «Про протидію корупції», Федеральний закон від 7 серпня 2001 року № 115 ФЗ «Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму», а також маса інших нормативно-правових актів. Вістрям цієї боротьби виступають положення Кримінального кодексу Російської Федерації, що передбачають відповідальність за вчинення корупційних злочинів. До числа найбільш небезпечних діянь російський закон відніс хабарництво, оскільки воно, на думку законодавця, як соціальне явище зазіхає на основи державної влади, порушує нормальну управлінську діяльність влади, перешкоджає конкуренції та ускладнює економічний розвиток в країні.

У той же час зворотний бік позначеної правової боротьби складають зовсім нерідкі випадки, коли правоохоронні органи, часом створюючи ілюзію належного виконання закону, навмисне йдуть на протиправні дії, здійснюючи провокації отримання хабара або підбурюючи посадових осіб до її отримання, або надають кримінальне забарвлення суспільним відносинам далеким від прояви корупційної складової.

Далеко не секрет, що чималу частку кримінальних справ за звинуваченнями у хабарництві і комерційному підкупі становлять справи, коли підсудний змушений сам або, вдаючись до допомоги адвоката, що спеціалізується у справах про хабарі, доводити свою невинність і доводити перед судом факт вчинення відносно нього провокації або відсутність протиправних дій.

Матеріал даної публікації від практикуючого адвоката у кримінальних справах Адвокатського б Юро «Домкіна і партнери» покликаний виділити основні положення закону, які можуть бути використані при формуванні лінії захисту законних прав та свобод особи, яка обвинувачується у корупційному злочині.

Які дії можуть отримати оцінку в якості незаконних?

Позначимо чотири основні категорії дій, які можуть спричинити притягнення до кримінальної відповідальності винної особи:

 1. Вчинення службовою особою входять до його службові повноваження дій (бездіяльність) на користь хабародавця або представляються їм осіб.
 2. Сприяння посадовою особою в силу свого посадового становища вчинення вказаних дій (бездіяльності).
 3. Загальне заступництво чи потурання по службі.
 4. Вчинення службовою особою незаконних дій або незаконну бездіяльність.

Звісно ж, що тут необхідно розкрити термін «дії (бездіяльність), що входять в посадові повноваження особи». Такими відповідно до закону є дії (бездіяльність), які посадова особа має право і / або зобов'язана вчинити на межах його службової компетенції. Наведемо приклади, - скорочення встановлених законом термінів розгляду звернення, - прискорення прийняття посадової рішення і т.д.

Правова категорія «сприяння посадовою особою в силу свого посадового становища вчинення дій (бездіяльності) на користь хабародавця» виражається у використанні взяткополучателем авторитету та інших можливостей займаної посади для здійснення впливу на інших посадових осіб з метою здійснення ними зазначених дій (бездіяльності) по службі. Наприклад, відміна іншої посадової особи до вчинення дій або бездіяльності у вигляді обіцянок, домовленостей або примусу.

Як показує судова практика, досить неоднозначною є категорія - «загальне заступництво чи потурання по службі». Даючи правову тлумачення даного терміну, Верховний Суд Російської Федерації в постанові Пленуму №24 від 09.07.2013 року «Про судову практику у справах про хабарництво та звинуваченнях в корупційних злочинах» вказав, що при отриманні хабара за загальне заступництво чи потурання по службі конкретні дії, за які вона отримана, на момент її прийняття не обмовляються хабародавцем і взяткополучателем, а лише усвідомлюються ними як ймовірні, можливі в майбутньому. Загальна заступництво по службі може проявлятися: - в необгрунтованому в порушення встановленого порядку, на більш високу посаду призначення підлеглого, - у включенні його в списки осіб, які подаються до заохочувальних виплат, а до потуранню по службі відноситься: - згоду посадової особи контролюючого органу не застосовувати що входять до його повноважень заходи відповідальності в разі виявлення вчиненого хабародавцем порушення. Заступництво чи потурання можуть бути вчинені службовою особою на користь як підлеглих, так і інших осіб, на яких поширюються його наглядові, контрольні чи інші функції представника влади.

Частиною 3 статті 290 КК РФ закон встановлює більш суворий вид відповідальності за вчинення особою - взяткополучателем «незаконних дій». Такими з точки зору закону вважаються:

 • дії, вчинені службовою особою на виконання своїх повноважень, але за відсутності законних підстав або умов для їх реалізації;
 • дії, віднесені до повноважень іншої посадової особи;
 • дії, вчинені службовою особою одноосібно, не дивлячись на колегіальний характер їх прийняття;
 • невиконання службових обов'язків, тобто форма бездіяльності;
 • вчинення дій, які ніхто і ні за яких обставин не має права здійснювати, наприклад: фальсифікація доказів у кримінальній справі, невиконання передбаченої законом обов'язки по складанню протоколу про адміністративне правопорушення.

Важливо відзначити, що злочин у вигляді хабара відсутній в разі прийняття посадовою особою грошей за вчинення дій, хоча і пов'язаних з виконанням його професійних обов'язків, але при цьому не відносяться до повноважень представника влади, організаційно-розпорядчим або адміністративно-господарських функцій.

Розглядаючи існуючу судову практику, Верховний Суд РФ також зазначив, що відповідальність як за отримання, так і дачу хабара настає незалежно від часу отримання посадовою особою хабара, тобто як до її отримання, так і після вчинення протиправних дій.

П равовая тенденції останнього часу свідчать про те, що вищі органи державної влади зайняли активну позицію щодо протидії корупційним явищам у суспільстві

Верховний Суд РФ: Під час отримання хабара за загальне заступництво чи потурання по службі конкретні дії, за які вона отримана, на момент її прийняття не обмовляються хабародавцем і взяткополучателем, а лише усвідомлюються ними як ймовірні, можливі в майбутньому

Хто є суб'єктом хабара, комерційного підкупу та службового підроблення?

При правовому вирішенні питання про те, чи вчинено корупційне злочин посадовою особою або іншим спеціальним суб'єктом, слід керуватися примітками 1, 2 і 3 статті 285 КК РФ, приміткою 2 статті 290 КК РФ і приміткою 1 статті 201 КК РФ. Крім того, при порушенні даного питання необхідно брати до уваги роз'яснення, які дав Верховний Суд Російської Федерації в постанові Пленуму від 16 жовтня 2009 року № 19 «Про судову практику у справах про зловживання посадовими повноваженнями і про перевищення посадових повноважень», де позначені чіткі критерії юридичної градації суб'єктів відповідальності.

Що може бути предметом хабара крім грошей?

Хабарем може визнаватися:

 • передача цінних паперів, майна;
 • надання послуг майнового характеру, наприклад, надання кредиту з заниженою відсотковою ставкою, надання безкоштовних туристичних путівок, ремонт квартири, передача автотранспорту для його тимчасового використання, прощення боргу;
 • передача майнових прав, наприклад: передача права на квартиру, передача права вимоги до боржника, передача права на використання об'єктів інтелектуальної власності.

Слід зазначити, що якщо передача хабара здійснювалася у вигляді оперативно-розшукового заходу (наприклад, у вигляді оперативного експерименту) то дії одержувача кваліфікуються як закінчений злочин незалежно від того, чи був предмет хабара вилучено з обігу. Також важливо пам'ятати, що обіцянка або пропозицію передати або прийняти предмет хабара за вчинення дій по службі є навмисним створенням умов для вчинення злочинів, але лише в тому випадку, якщо обіцянку або пропозицію було спеціально доведено до відома інших осіб з метою дачі або отримання хабара. Подібні дії можуть отримати оцінку як готування до вчинення злочину.

Правове поділ хабара і шахрайства

Якщо посадова особа отримала цінності за вчинення дій або бездіяльність, які не може здійснити через відсутність у нього службових повноважень і неможливості використовувати своє службове становище, то такі дії можуть бути кваліфіковані як шахрайство, вчинене особою з використанням свого службового становища.

Так само шахрайством вважаються дії особи, яка отримала цінності нібито для передачі посадовій особі, однак свідомо не мав намір виконувати свою обіцянку і звернув ці цінності в свою користь. У цьому випадку «хабародавець» несе відповідальність за замах на дачу хабара.

Якщо посадова особа уклала від імені відповідного органу (установи) договір, на підставі якого перерахувало ввірені йому кошти в розмірі, свідомо перевищує ринкову вартість зазначених у договорі товарів, робіт або послуг, згодом отримавши за це незаконна винагорода ( «відкат»), то скоєне їм слід кваліфікувати за сукупністю злочинів одночасно як розтрату ввіреного йому майна і як отримання хабара. У разі, якщо вартість товарів, робіт або послуг завищена була, вчинене має кваліфікуватися як одержання хабара.

Звільнення від відповідальності за дачу хабара

До числа обов'язкових умов звільнення від кримінальної відповідальності за дачу хабара відносяться добровільне повідомлення після скоєння злочину про дачу хабара, уповноваженому державному органу, має право порушити кримінальну справу, а також активне сприяння розкриттю і (або) розслідуванню злочину.

Добровільним повідомленням визнається будь-яке звернення незалежно від його мотивів, але таким не може визнаватися повідомлення, зроблене в зв'язку з тим, що про дачу хабара, посередництво в хабарництві або комерційному підкупі стало відомо органам влади. Активне сприяння розкриттю і розслідуванню злочину полягає у вчиненні особою дій, спрямованих на викриття причетних до скоєного злочину осіб, виявлення майна, переданого в якості хабара.

Згідно з приміткою до статті 291 КК РФ однією з підстав для звільнення від кримінальної відповідальності за дачу хабара є факт її вимагання. Таким фактом визнається не тільки сама вимога передати хабар, поєднане з погрозою здійснити дії, які можуть завдати шкоди законним інтересам особи, а й явне створення умов, за яких особа вимушена передати зазначені предмети з метою запобігання шкідливим для себе наслідків. При цьому не має правового значення факт наявності у посадової особи реальної можливості здійснити висловлену загрозу, якщо у хабародавця, були підстави побоюватися здійснення цієї погрози.

провокація хабара

Провокацією хабара вважається спроба передачі грошей, майна або надання з метою штучного формування доказів вчинення злочину або шантажу, коли посадова особа не вчиняла дії, що свідчать про його згоду прийняти хабар.

Провокація хабара або комерційного підкупу будуть вважатися закінченим злочином з моменту передачі без відома посадової особи або всупереч їх відмови прийняти незаконну винагороду. Якщо ж посадова особа в даній ситуації погодиться прийняти незаконну винагороду в якості хабара, то відповідальність за провокацію хабара виключається.

Важливе юридичне правило - оскільки провокація хабара або комерційного підкупу відбувається без відома посадової особи, зазначені особи не підлягають кримінальній відповідальності за одержання хабара або за комерційний підкуп за відсутністю події злочину.

Від провокації хабара слід відмежовувати підбурливі дії співробітників правоохоронних органів, які спровокували посадова особа на прийняття хабара або предмета комерційного підкупу. Як зазначив Верховний Суд РФ у своїй постанові, вказані дії здійснюються в порушення вимог статті 5 Федерального закону від 12 серпня 1995 року №144-ФЗ «Про оперативно-розшукову діяльність» та складаються в передачі хабара або предмета комерційного підкупу за згодою або за пропозицією посадової особи, коли така згода або пропозиція було отримано в результаті відміни цих осіб до отримання цінностей за обставин, які свідчать про те, що без втручання співробітників правоохоронних органів умисел на їх олучение не виник би, і злочин не було б скоєно.

службове підроблення

Службовою підробкою є внесення службовою особою, а також державним службовцям або службовцем органу місцевого самоврядування, який не є службовою особою, в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей, а також внесення в зазначені документи виправлень, які деформують їх справжній зміст, коли ці діяння скоєно з корисливої ​​або іншої особистої зацікавленості.

Офіційним документ в розумінні статті 292 КК РФ є документ, що засвідчує факти, що тягнуть юридичні наслідки у вигляді надання або позбавлення прав, покладання або звільнення від обов'язків, зміни обсягу прав і обов'язків.

Офіційним документом визнаються: -лісткі тимчасової непрацездатності, -медичну книжки, -екзаменаціонние відомості, -зачетние книжки -довідки про заробітну плату, протоколом комісій по здійсненню закупівель, -свідоцтва про реєстрацію автомобіля тощо

Під внесенням завідомо неправдивих відомостей, виправлень визнається відображення свідомо неправдивих фактів, які вже існують офіційних документах, так і шляхом виготовлення нового документа, в тому числі з використанням бланка відповідного документа.

Автор публікації: Адвокат Павло Домкіна

За отриманням докладних юридичних консультацій, а також правову допомогу з питань захисту від звинувачень у хабарництві та вчинення корупційних злочинів Ви можете звернутися в Адвокатське бюро «Домкіна і партнери» , Що спеціалізується на надання адвокатських послуг по складних кримінальних справах про злочини проти влади і комерційних інтересів.

Які дії можуть отримати оцінку в якості незаконних?
Хто є суб'єктом хабара, комерційного підкупу та службового підроблення?
Що може бути предметом хабара крім грошей?
Які дії можуть отримати оцінку в якості незаконних?
Що може бути предметом хабара крім грошей?