Взаємини батьків і дітей

  1. Взаємини батьків і дітей: загальні теоретичні поняття і взаємозв'язку
  2. Взаємини між батьками і дітьми: основні помилки поколінь
  3. Батьки і діти: психологія взаємин на практиці

Взаємини батьків і дітей - комплексна система взаємин, предмет вивчення психології батьківства, метою якої є визначення механізмів розвитку зв'язків між батьками і дітьми, взаємовпливу поколінь друг на друга, а також профілактика психологічних проблем взаєморозуміння батьків і дітей Взаємини батьків і дітей - комплексна система взаємин, предмет вивчення психології батьківства, метою якої є визначення механізмів розвитку зв'язків між батьками і дітьми, взаємовпливу поколінь друг на друга, а також профілактика психологічних проблем взаєморозуміння батьків і дітей. Складнощі взаємин батьків і дітей є найбільш частою причиною звернення сімей до психологів. Сучасний інститут сім'ї переживає кризу. Нестабільність стосунків, втрата вміння і бажання виховувати дитину належним чином визначається низкою зовнішніх і внутрішніх факторів. Які чинники впливають на взаємовідносини між батьками і дітьми? Які основні помилки допускають сучасні батьки, які критично позначаються на формуванні особистості дитини?

Взаємини батьків і дітей: загальні теоретичні поняття і взаємозв'язку

Не існує жодної психологічної теорії, що дозволяє вибудувати ідеальні взаємини батьків і дітей в силу індивідуальності характерів кожного з учасників системи, обставин, зовнішніх і внутрішніх факторів. Вибудувати ідеальні людські взаємини по певної моделі неможливо, проте вивчаючи психологію батьківства, осягаючи теоретичні основи взаємовідносин батьків і дітей, можна уникнути багатьох помилок.

Батьківство - прояв батьківського інстинкту у людини поведінкового, емоційного і соціального характеру. Усвідомлене батьківство ґрунтується на несвідомому інстинкті розмноження, а також на соціальних нормах, згідно з якими сім'я є базовою осередком суспільства і характеризується союзом чоловіка і жінки, спільністю побуту, прагненням до народження, виховання і соціалізації дітей.

Для дитини сім'я - основне середовище проживання, розвитку та психологічного становлення. Саме в родині в період раннього дитинства дитина осягає основні моделі соціальних взаємин (в тому числі взаємин батьків і дітей на прикладі стосунків батьків і старшого покоління). Дитинство - основний період розвитку людини, коли він вчиться пізнавати світ, осягає основні механізми пізнання, основи взаємовідносин між людьми. Психологи вважають, що саме в дитинстві закладаються основні навички та вміння, психологічні якості характеру людини, які він лише розвиває протягом усього подальшого життя.

Інститут сім'ї вкрай важливий для дитини, так як період дитинства характеризується частковою ізоляцією від суспільства. Батьки для дитини є основним джерелом осягнення людських відносин.

На становлення особистості дитини впливають не тільки відносини його батьків до самої дитини, але також і відносини батьків між собою. Так, якщо дитина отримує достатньо уваги від батька і матері, батько й мати приймають однаково активну участь у її вихованні, дитина оточений турботою і любов'ю, проте між самими батьками виникають напружені відносини, то така ситуація знайде своє відображення в подальшому житті дитини.

Атмосфера сім'ї може вплинути на дитину в двох площинах: його особистісному становленні (психологічні проблеми, внутрішні суперечності, комплекси, страхи), становленні його відносин в соціумі (тяжіння до самотності, щоб уникнути проблем взаємин). Це вплив може проявитися як в ранньому дитинстві (дошкільний, шкільний вік), так і в більш зрілому віці в момент створення своєї сім'ї або свідомої відмови від створення своєї сім'ї. Неможливо точно спрогнозувати, на якому етапі розвитку дитини проявиться ефект нездорової атмосфери сім'ї, в якій виріс і був вихований дитина. Однак однозначно можна стверджувати, що нездорова сімейна атмосфера, складні взаємини батьків і дітей знайдуть своє відображення в майбутньому житті дитини.

Помилково вважати, що дитина не сприймає відносини дорослих, що йому не дано зрозуміти більшості проблем дорослого життя. Як правило, дитина більше сприйнятливий ні до ситуацій, конфліктів, предметів, обставин, а до емоційного фону, який супроводжує ту чи іншу ситуацію його життя.

Слід зрозуміти, що дитина є свого роду наслідувачем, основи його характеру, поведінки, ставлення до людей він переймає у своїх батьків, до того ж починаючи осягати ази відносин з дитинства (тон голосу в розмові з тими чи іншими членами сім'ї, чіткі моделі поведінки в певних ситуаціях ). У підсумку, до свідомого віку, коли дитина проявляє перші особистісні риси, батьки стикаються ні з чим іншим, як з квінтесенцією власних рис характеру, манер і стилів поведінки.

Взаємини між батьками і дітьми: основні помилки поколінь

Взаємини батьків і дітей багато в чому визначаються зовнішніми факторами, до яких відносяться матеріальне благополуччя, житлові умови, соціальний статус сім'ї. До внутрішніх факторів, що визначають взаємини між батьками і дітьми, відносяться культура і виховання батьків, духовність і моральність, усвідомлення духовної цінності сім'ї, шлюбу, відносин між близькими. Взаємини батьків і дітей багато в чому визначаються способом життя сім'ї, благополуччям і достатком, почуттям спокою і впевненості, захищеності кожного члена сім'ї, його бажанням підтримувати і розвивати родину.

Багато в чому взаємини поколінь визначаються взаєморозумінням батьків і дітей, яке повинно базуватися на лояльності і толерантності до потреб ближнього. Основні помилки, яких припускаються дорослими у взаєминах батьків і дітей, зводяться до того, що в більшості випадків батьки переносять образи, протиріччя, конфлікти, які вони пережили в періоди свого дитинства, в площину нових сімейних відносин. Багато в чому взаємини поколінь визначаються взаєморозумінням батьків і дітей, яке повинно базуватися на лояльності і толерантності до потреб ближнього Застосування досвіду минулих відносин і поколінь не є протипоказанням до побудови нових зв'язків, але в більшості ситуацій психологи стикаються з проблемою несвідомого копіювання моделей поведінки своїх батьків, повторення їхніх помилок, що позначається на свободі кожного учасника взаємин, обмеження його інтересів, формуванні свідомо нездорового відношення до інституту сім'ї у дітей.

Батьки і діти: психологія взаємин на практиці

Як побудувати правильні відносини батьків та дітей психологія взаємин не розповість, проте дана наука дозволить вивчити основні помилки поколінь і уникнути їх на практиці. Основне правило, яке необхідно усвідомити батькам, відноситься до індивідуальності кожної ситуації і кожного учасника сімейних взаємин, що дозволяє стверджувати, що сліпе слідування загальноприйнятим моделям поведінки в становленні взаємин і взаєморозуміння батьків і дітей може не тільки виявитися неефективним в конкретному випадку, але і істотно погіршити ситуацію. У питанні батьків і дітей психологія взаємин пропонує лише індивідуальний підхід, при якому враховуються інтереси всіх сторін.

Відео з YouTube по темі статті:

Які чинники впливають на взаємовідносини між батьками і дітьми?
Які основні помилки допускають сучасні батьки, які критично позначаються на формуванні особистості дитини?