| Геоінформаційні технології в сфері туризму

Міхаіліді Ірина Михайлівна, Акоф «Алтай 21 століття», м Барнаул, тел: (3852) 75-72-00, E-mail: [email protected]

Туризм - одна з традиційних областей застосування геоінформаційних технологій Туризм - одна з традиційних областей застосування геоінформаційних технологій. Правда, в нашій країні ГІС поки в основному використовуються тільки для підготовки туристських карт, буклетів та іншої друкованої продукції, що містить карти і схеми.

У той же час, для територій, що володіють унікальним природним потенціалом або мають історико-культурне значення, необхідне створення прикладних геоінформаційних систем широкого профілю, які допомагають вирішувати такі завдання:

 • облік природних та історико-культурних пам'яток території;
 • облік підприємств туристичного обслуговування;
 • облік туристичних маршрутів;
 • аналіз туристичних потоків;
 • планування розвитку території.

Коло користувачів таких туристських ГІС досить широкий: від відділів регіональних адміністрацій з питань культури і туризму, які планують розвиток туристичних і рекреаційних послуг, до пересічних громадян, бажаючих вибрати відповідні місця для відпочинку та / або подивитися туристичні маршрути. Таким чином, туристські ГІС повинні передбачати кілька рівнів використання і будуватися як розподілені системи. Правда, створення таких систем у нас поки обмежується необхідністю вирішення ряду проблем як організаційного, так і технічного характеру.

Нами розроблена інтегрована програмна система для створення туристських ГІС, призначених для використання в територіальних органах управління. Нижче описується два конкретних проекту, реалізованих на базі цієї системи: ГІС Чемальського району Республіки Алтай (ГІС «Чемал») і ГІС Алтайського району Алтайського краю (ГІС «Алтайський район»).

Базовий програмний комплекс туристської ГІС дозволяє вести розділ туристичної інформації - як картографічної, так і описової - і виконувати пов'язаний з нею набір функцій: 

 • ведення паспортів об'єктів, що становлять інтерес для туристів (пам'ятники природи, культурно-історичні пам'ятки та ін.); 
 • ведення паспортів підприємств туристичного обслуговування; 
 • обслуговування інформаційних запитів по туристичним об'єктам, що забезпечує пошук як логічний (по заданому набору описових характеристик цих об'єктів), так і просторовий - по карті; 
 • оформлення і висновок тематичних карт територій.

З точки зору структури, туристська ГІС реалізована у вигляді двох окремих компонентів. Ведення картографічних баз і функції роботи з картами забезпечує компонент, реалізований в середовищі ArcView GIS 3.2. Ведення описових баз даних виконує компонент, реалізований в MS Access 2000. Зв'язок між цими структурними компонентами системи забезпечується за допомогою протоколу DDE. Таким чином, туристська ГІС являє собою інтегровану програмну систему.

З двох конкретних проектів, створених за допомогою базового програмного комплексу, на даний момент більш розвиненим є ГІС «Чемал». Цей проект розроблявся, в першу чергу, для обґрунтування створення природного парку на території Чемальського району.

Чемальський район Республіки Алтай - зона інтенсивного розвитку туристських і рекреаційних послуг. Він знаменитий своїми дивовижними по красі низькогірні пейзажами, вельми сприятливими кліматичними умовами, багатством рослинності. Статус природного парку забезпечить, з одного боку, сприятливий режим використання території для цілей рекреації і туризму, а, з іншого, він має на увазі обов'язкові природоохоронні заходи для захисту навколишнього середовища від інтенсивного антропогенного впливу. Одним з таких заходів є регулювання туристичних потоків.

ГІС «Чемал»
ГІС «Чемал»

Крім туристичної інформації проект містить додатковий інформаційний блок з природних ресурсів території та її зонування.

З точки зору користувача, ГІС «Чемал» являє собою інтерактивний атлас, що складається з набору цифрових карт, генералізованих для заданого масштабного ряду. Інтерфейс системи дозволяє вибрати потрібну карту для перегляду, пошуку або виведення на друк. Поки в атлас включено 9 тематичних карт, серед яких: 

 • туристська карта (див. рис); 
 • фізична карта; 
 • карта лісів; 
 • карта зонування території з природоохоронної цінності; 
 • карта ландшафтів.

В даний час готуються для включення в систему карти існуючого використання земель і карти функціонального зонування території.

Картографічна база даних проекту містить основні топографічні шари масштабу 1: 200 000. Шар лісів був відкоректований з використанням космознімків Landsat ETM +. Тематичні шари карти створювалися на основі паперових початкових кодів і координатних даних, наданих адміністрацією району.

Подальший розвиток проекту передбачає створення підсистеми аналізу і регулювання потоку туристів, яка буде використовуватися в органах управління природним парком Чемальського району. Головними функціями підсистеми є: 

 • оперативний контроль числа туристів, які перебувають в один і той же час в межах однієї зони району, з урахуванням гранично допустимої норми; 
 • коригування маршрутів для неорганізованих туристів; 
 • статистика відвідувань туристами різних зон в різні періоди часу; 
 • статистика різних форм туризму в районі.

Система допоможе контролюючим органам визначати поточні зони підвищеного навантаження і перерозподіляти потоки туристів оптимальним чином. Накопичується статистика може використовуватися при плануванні загального господарського використання території.

Алтайський район Алтайського краю також бурхливо освоюється туристичним бізнесом. На території цього району знаходиться багато чудових об'єктів, які приваблюють туристів, найвідоміший з них - озеро Ая.

Картографічна база даних ГІС Алтайського району містить основні топографічні шари масштабів 1: 500 000 і 1: 200 000. Для створення тематичних картографічних шарів використовувалися дані, надані комітетом з культури і туризму адміністрації Алтайського краю, у співпраці з яким і реалізується даний проект.Версія для друку