Кафедра обчислювальної техніки та інформаційних технологій

Основні напрямки освітньої діяльності кафедри обчислювальної техніки та інформаційних технологій

 1. Підготовка і випуск бакалаврів, магістрів і аспірантів за основними освітніми програмами вищої освіти за напрямом 09. "Інформатика та обчислювальна техніка":
  • Бакалаврат: 09.03.01.02 "Програмне забезпечення обчислювальної техніки і цифрових технологій", термін навчання - 4 роки, кваліфікація - бакалавр;
  • Магістратура: 09.04.01.02 "Цифрові технології в промисловості", термін навчання - 2 роки, кваліфікація - магістр;
  • Аспірантура: 09.06.01.18 "Математичне моделювання, чисельні методи та комплекси програм", термін навчання - 4 роки, кваліфікація - дослідник, викладач-дослідник.
 2. Забезпечення підготовки в галузі інформатики, інформаційних та цифрових технологій студентів і аспірантів різних спеціальностей і напрямків підготовки факультету Кораблебудування та океанотехніки та інших факультетів СПбГМТУ.
 3. Участь в роботі університету з підвищення кваліфікації працівників промисловості в області інформаційних і цифрових технологій

Основні напрямки науково-дослідницької та інноваційної діяльності кафедри обчислювальної техніки та інформаційних технологій:

 1. Дослідження і розробки в галузі створення і використання сучасних цифрових технологій в проектуванні, будівництві і експлуатації складної морської техніки.
 2. Розробка і використання методів і засобів штучного інтелекту в життєвому циклі складних морських технічних систем. Нейронні мережі.

Нейронні мережі

Робота кафедри за цими напрямками здійснюється на базі Інституту інформаційних технологій СПбГМТУ (Інститут ІТ), що займає найсучаснішою комп'ютерною технікою і програмним забезпеченням фірм-розробників - світових лідерів в області IT-технологій, таких як IBM, Dassault Systemes, Computer Associate, MSC, LMS . Інститут ІТ працює у співпраці з провідними вітчизняними суднобудівними підприємствами і конструкторськими бюро, такими як «Адміралтейські верфі», «Рубін» і ряд інших.

Інститут ІТ працює у співпраці з провідними вітчизняними суднобудівними підприємствами і конструкторськими бюро, такими як «Адміралтейські верфі», «Рубін» і ряд інших

Студенти старших курсів бакалаврату та магістратури залучаються до активної участі в роботі кафедри та Інституту ІТ за цими напрямками. Вже на 3-му курсі багато студентів бакалаврату за профілем 09.03.01.02 "Програмне забезпечення обчислювальної техніки і цифрових технологій", продовжуючи навчання в Університеті, починають свою професійну діяльність програміста, системного адміністратора, IT-менеджера, вступаючи на роботу в різні фірми.

Після закінчення бакалаврату більшість студентів продовжують навчання в магістратурі кафедри за освітньою програмою 09.04.01.02 "Цифрові технології в промисловості". Кращі випускники магістратури мають можливість продовжити свою освіту в аспірантурі кафедри.

Випускник кафедри за профілем підготовки 09.03.01.02 «Програмне забезпечення обчислювальної техніки і цифрових технологій», який закінчив магістратуру за освітньою програмою 09.04.01.02 «Цифрові технології в промисловості», завжди може розраховувати знайти собі цікаву і високооплачувану роботу в будь-якій країні, в будь-якому великому або малому місті, на будь-якій фірмі, на підприємстві, в банку, комерційній структурі або в державній організації, всюди, де використовуються комп'ютери, і, отже, потрібні фахівці, здатні розроблятися ть і забезпечувати ефективну експлуатацію складного програмного забезпечення.

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Розвиток вітчизняного суднобудування, вихід російських підприємств на світовий ринок і випуск конкурентоспроможної продукції неможливі без широкого і систематичного використання обчислювальної техніки і сучасних інформаційних технологій в проектуванні і будівництві судів, управлінні промисловим підприємством. Це поставило перед Ленінградським кораблебудівний інститут (ЛКИ) в середині 80-х років XX століття в якості найважливішої завдання підготовки для вітчизняної суднобудівної промисловості інженерних кадрів, які володіють найсучаснішими засобами обчислювальної техніки і промислових інформаційних технологій. Для забезпечення виконання цього завдання в 1984 р на кораблебудівний факультеті ЛКИ з кафедри Прикладної математики була виділена спеціальна кафедра обчислювальної техніки, яка в 1997 році була перейменована в кафедру обчислювальної техніки та інформаційних технологій (ВТіТ). Засновником кафедри є к.т.н., професор Володимир Макарович Журава, який керував кафедрою з моменту її створення протягом 30 років, до кінця 2014 року.

, професор Володимир Макарович Журава, який керував кафедрою з моменту її створення протягом 30 років, до кінця 2014 року

Разом з В.М. Журава на кафедру обчислювальної техніки при її створенні з кафедри Прикладної математики прийшли доценти Н.А. Федорова, А.Ф. Висіцкій, Ю.Е. Резніков, Л.Є. Товстих, Н.М. Краснов, О. М. Чурилов, Т.С. Горавнева, В.А. Семенова-Тян-Шанская, В.Ю. Павлов, а також з кафедри Конструкції судів - доцент О.М. Березанський, з кафедри зварювання - зав. лабораторією А.А. Осипов, які взяли на себе основний тягар організаційних клопотів зі створення і розвитку кафедри на початковому етапі, формування її матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення навчального процесу та проведення науково-дослідницької роботи. Заступником завідувача кафедри, його найближчим помічником в реалізації основоположних рішень, з моменту створення кафедри і по теперішній час є випускниця матмеха ЛДУ, доцент Ніна Анатоліївна Федорова. Незабаром після створення на кафедру прийшов уже з великим досвідом роботи в радіоелектонной промисловості випускник ЛЕТІ, к.т.н. доцент О.А. Муравйов. З Літма на кафедру прийшли молоді вчені, кандидати наук: фахівець в області технології програмування А.В. Спиридонов і фахівець в області систем штучного інтелекту Н.В. Ухіна, які дуже швидко стали провідними доцентами і за дванадцятирічний період їх роботи на кафедрі залишили в її історії помітний слід не тільки як фахівці найвищої кваліфікації і чудові викладачі, а й як яскраві, непересічні особистості. Нижче представлені фотографії співробітників, які працюють (або працювали раніше - відзначені зірочками) на кафедрі.

* А.А. Спиридонов
к.т.н., доцeнт

Н.А. Федорова

доцент

* Ю.Е. Резніков (1941-2013)

к.т.н., доцент

А.Ф. Висіцкій

к.т.н., професор

* Л.Є. Товстих (1946-2008)

к.т.н., доцент

* Н.М. Краснов (1946-2004)

к.т.н., доцент

А.Н. Чурилов

д.ф.-м.н., професор

Т.С. Горавнева

к.т.н., доцент

В.А. Семенова-Тян-Шанская

к.т.н., доцент

* Е.А. Муравйов

к.т.н., доцент

* Н.В. Ухіна

к.т.н., доцент

Ю.І. Нечаєв

д.т.н., професор

* Є.Г. Сєрова

к.е.н., доцент

Е.Е. Юдіна

ст. викладач

І.М. Акуленок

завідуюча лабораторією, доцент

* Кричевський

д.т.н., професор

* І.М. Дмитрієва

к.т.н., доцент

* Д.М. Байков

ст. викладач

Лабораторія кафедри поповнилася молодими співробітниками - випускниками ЛКИ, інженерами: О.С. Шифріна (зараз - провідний програміст), Е.Е. Юдіна, (зараз - старший викладач), Є.Г. Сєрова (зараз - кандидат наук, доцент СПбГЕУ). Ефективність роботи лабораторії помітно зросла з приходом на кафедру в ***** році нової завідуючої лабораторією - І.М. Акуленок, що стала пізніше також доцентом кафедри.

Ключовим моментом в історії кафедри стала підготовка за новою спеціальністю 2204 (зараз - 230105.65) «Програмне забезпечення обчислювальної техніки і автоматизованих систем», яка вперше в СРСР в 1986 р була відкрита в Корабелка (ЛКИ) і, одночасно, ще в двох ленінградських вузах : Електротехнічному (ЛЕТІ) і Політехнічному (ЛПІ). З першого дня відкриття ця спеціальність стала однією з найбільш престижних спеціальностей, на яку надходили найпідготовленіші абітурієнти, які зуміли подолати високий бар'єр конкурсного відбору. З моменту створення спеціальності 2204 протягом майже чверті століття завідувач кафедри В.М. Журава був беззмінним членом Науково-методичної ради об'єднання провідних вузів країни, які здійснюють підготовку за цією спеціальністю (ЛЕТІ, ЛПІ, МВТУ ім. Баумана та ін.), Брав активну участь в розробці багатьох поколінь державних освітніх стандартів і навчальних планів спеціальності, забезпечував адаптацію освітніх програм в ЛКИ-СПбГМТУ до вимог суднобудівної промисловості.

Основним напрямком освітньої та наукової діяльності кафедри з моменту її створення стало участь співробітників кафедри в розробці і застосуванні в суднобудівної промисловості інформаційних технологій і систем на всіх етапах життєвого циклу морської техніки, підготовки у напрямі студентів кораблебудівного і інших факультетів і перепідготовці та підвищенні кваліфікації працівників суднобудівних підприємств і організацій.

Суттєвим моментом в діяльності кафедри за цим напрямком, який став основою підтримки і розвитку технічного, програмного, методичного та кадрового забезпечення навчального процесу в важких умовах економічної реформи 90-х років, стало створення на базі кафедри Інституту інформаційних технологій (ІІТ), директором якого став доцент кафедри, к.т.н. А.В. Ліпіс, а його найближчими помічниками - доц. Машин і ст. преп. Е.Е. Юдіна.

Юдіна

Віртуальна реальність

завдання

Основними напрямками науково-виробничої та освітньої діяльності Інституту інформаційних технологій є:

 • розробка методології та технологій впровадження сучасних інформаційних технологій в практику проектування, виробництва і менеджменту на великих і середніх промислових підприємствах суднобудівної галузі,
 • участь в практичній роботі зі створення на провідних російських промислових підприємствах ефективних комп'ютерно-інтегрованих виробництв,
 • розробка науково і навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців в області сучасних інформаційних технологій в проектуванні, виробництві та менеджменті,
 • участь в підготовці студентів, підвищенні кваліфікації викладачів технічних вузів, перепідготовка фахівців промисловості по використанню сучасних інформаційних технологій.

На основі накопичених в ІІТ технічної документації та фірмових навчально-методичних матеріалів співробітниками кафедри та Інституту інформаційних технологій створені нові лекційні навчальні курси і комп'ютерний практикум в галузі сучасних промислових інформаційних технологій для студентів різних спеціальностей університету.

Друге найважливіший напрям науково-освітньої діяльності кафедри - «Інтелектуальні технології та системи» почало розвиватися на кафедрі практично також з моменту створення кафедри в середині 80-х років минулого століття, з приходом на кафедру фахівця в області систем штучного інтелекту доцента Н.В. Ухін, тоді ж цей напрям було підтримано і розширено з приходом на кафедру доцента Е.А. Муравйова, фахівця в області систем розпізнавання образів, який пізніше став керівником декількох успішно захищених на цю тему кандидатських дисертацій аспірантів кафедри. Додатковий імпульс розвитку цей науковий напрям отримало з приходом на кафедру великого вченого зі світовим ім'ям в області штучних інтелектуальних систем, професора, доктора технічних наук Ю.І. Нечаєва. Друге найважливіший напрям науково-освітньої діяльності кафедри - «Інтелектуальні технології та системи» почало розвиватися на кафедрі практично також з моменту створення кафедри в середині 80-х років минулого століття, з приходом на кафедру фахівця в області систем штучного інтелекту доцента Н

зв'язки

ІІТ має прямі партнерські відносини з провідними виробниками обчислювальної техніки і програмного забезпечення, такими, як відомі в усьому світі фірми IBM, Computer Assouciate, Dassault Systemes ***** і рядом інших. В результаті ІІТ оснащений сучасною комп'ютерною технікою, має одну з найбільш відомих у всьому світі високорівневу універсальну CADCAM-систему «CATIA» та інші програмні продукти французької фірми Dassault Systemes.