наукові гранти

У Гірському університеті діє система Грантів, що забезпечують залучення, підтримку і стимулювання наукової, освітньої та міжнародної діяльності співробітників університету. Все Гранти розроблені ректоратом Гірничого університету та затверджені Вченою радою.

Система Грантів діє в рамках розвитку Гірського університету за програмою «Національний дослідницький університет» .

ГРАНТ НА навчання в аспірантурі

З метою розвитку провідних наукових шкіл Гірничого університету та соціальної підтримки аспірантів, які успішно склали вступні іспити до аспірантури, але не пройшли за конкурсом, рішенням Вченої ради встановлюються Гранти на навчання в аспірантурі .

Розмір Гранта на навчання в аспірантурі становить 440 000 рублів на рік кожному аспіранту. Грант на навчання в аспірантурі присвоюється щорічно. Грант на навчання в аспірантурі продовжується щорічно за умови успішного проходження аспірантом атестації. Кандидатів на отримання Грантів на навчання в аспіранті розглядає і затверджує Вчена рада.

ГРАНТ МОЛОДИМ ВЧЕНИМ І СПЕЦИАЛИСТАМ

З метою закріплення аспірантів, успішно захистили дисертації на здобуття наукових ступенів кандидатів наук і провідних перспективні наукові дослідження, рішенням Вченої ради встановлюється Грант соціальної підтримки працівників - молодих вчених і фахівців.

Грант видається на три роки і продовжується щорічно за умови відповідності молодого вченого або фахівця встановленим вимогам . Розмір Гранта залежить від тривалості роботи молодого вченого або фахівця в Гірському університеті після захисту дисертації: для співробітників першого року - 200 000 рублів в рік; для співробітників другого року - 100 000 рублів в рік; для співробітників третього року - 50 000 рублів на рік. Кандидатів на отримання Гранта на підтримку молодих співробітників розглядає і затверджує Вчена рада.

ГРАНТ запрошений професор

З метою залучення до наукової та освітньої діяльності в Гірському університеті кращих іноземних професорів провідних дослідницьких центрів та університетів світу в університеті діє програма Грантів запрошеним професорам .

Грант видається професорам провідних університетів та наукових центрів - міжнародних партнерів Гірничого університету рішенням Вченої ради з присудженням високого звання «запрошений професор» Національного мінерально-сировинного університету «Гірський».

ГРАНТ НА СТАЖУВАННЯ У ПРОВІДНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ І НАУКОВИХ ЦЕНТРАХ СВІТУ

З метою вивчення досвіду провідних університетів та наукових центрів світу в галузі дослідницької і освітньої діяльності та впровадженням цього досвіду в Гірському університеті викладачам, які мають високі показники науково-дослідної діяльності рішенням Вченої ради встановлюється Грант на стажування в провідних наукових центрах світу.

Грант видається провідним фахівцям першої та другої категорії з числа професорів, доцентів, асистентів і старших викладачів. Розмір Гранта залежить від категорії співробітника: для професорів від 200 000 - 250 000 рублів; для доцентів від 180 000 - 230 000 рублів; для асистентів і старших викладачів від 150 000 - 180 000 рублів.

ЗОВНІШНІ ГРАНТИ

Вчені та викладачі Гірничого університету успішно беруть участь і одержують гранти Президента і Уряду Російської Федерації, Міністерств і відомств, урядів і глав суб'єктів Російської федерації, Міжнародних та Російських наукових фондів.