Факультет психології

Декан - професор Зінченко Юрій Петрович

Факультет психології Московського державного університету був створений в 1966 р При цьому, цікаво відзначити, що викладання психології ведеться в Московському університеті ще з моменту його заснування в 1755 р Кафедра психології, на основі якої було відкрито відділення, а потім і факультет психології, заснована в 1942 р Факультет психології Московського державного університету був створений в 1966 р При цьому, цікаво відзначити, що викладання психології ведеться в Московському університеті ще з моменту його заснування в 1755 р Кафедра психології, на основі якої було відкрито відділення, а потім і факультет психології, заснована в 1942 р

На факультеті працювали відомі всьому світу психологи О.М. Леонтьєв (перший декан факультету), А.Р. Лурія, Б.В. Зейгарник, П.Я. Гальперін, В.В. Давидов, Д.Б. Ельконін, Е.Н. Соколов, чиї імена уособлюють собою вітчизняну психологічну науку. І сьогодні роль факультету в розвитку психології в Росії важко переоцінити. За стандартами психологічної освіти, розробленим на факультеті психології МГУ ведеться навчання на всіх психологічних факультетах країни. Тут розроблені унікальні навчальні плани, методичне забезпечення. Викладачі та співробітники факультету психології є авторами підручників і навчальних посібників за якими навчаються студенти всіх психологічних факультетів. Факультет психології користується заслуженим авторитетом у міжнародного наукового співтовариства. Викладачі та наукові співробітники факультету беруть активну участь в міжнародних конференціях, багато хто з них є членами різних Міжнародних психологічних товариств, почесними професорами Європейських і Американських університетів. Підрозділи факультету інтенсивно співпрацюють з зарубіжними університетами, проводячи велику спільну науково - дослідницьку роботу і здійснюючи обмін викладачами, аспірантами та студентами. У факультету є договори про співпрацю з факультетами психології університету Хельсінкі (Фінляндія), університетом Альберта Людвіга у Фрайбурзі (Німеччина), а також з рядом університетів США, Мексики, Бразилії, університетів Ліон-2 і Париж-10 (Франція), Сіті університетом Лондона (Великобританія), Пекінським університетом (КНР).

До складу факультету входять одинадцять кафедр: загальної психології; психології особистості; соціальної психології; психофізіології; нейро- і патопсихології; вікової психології; психології праці та інженерної психології; психології освіти і педагогіки; психогенетики; методології психології; екстремальної психології До складу факультету входять одинадцять кафедр: загальної психології; психології особистості; соціальної психології; психофізіології; нейро- і патопсихології; вікової психології; психології праці та інженерної психології; психології освіти і педагогіки; психогенетики; методології психології; екстремальної психології. Є також лабораторії: нейропсихології, психології праці, психології спілкування і психосемантики, психології професій і конфлікту, психології сприйняття. При кафедрі загальної психології працює група зоопсихології.

Навчання на факультеті включає соціально-гуманітарні, природничо-наукові, общепрофессіональние психологічні дисципліни і дисципліни спеціалізації. У циклі соціально-гуманітарних дисциплін вивчаються: вітчизняна історія, філософія, формальна логіка, професійна етика, історія світових філософій, соціологія, економіка, політологія, культурологія, іноземна мова (англійська, німецька, французька, японська, китайська, в'єтнамська, португальська, італійська) , педагогіка. Природно-наукові дисципліни включають два циклу: біологічний і математичний. У циклі біологічних дисциплін вивчаються: анатомія центральної нервової системи, фізіологія центральної нервової системи, сенсорна психофізіології, психофізіології функціональних станів, психофізіології когнітивних процесів, антропологія, загальна генетика. У циклі математичних дисциплін вивчаються: математика, математичні методи психології, інформатика і ЕОМ в психології.

Фундаментальна психологічна підготовка складається з курсів: загальна психологія, психологія особистості, історія психології, експериментальна психологія, диференціальна психологія, основи психодіагностики, методологічні проблеми психології, психологічний практикум Фундаментальна психологічна підготовка складається з курсів: загальна психологія, психологія особистості, історія психології, експериментальна психологія, диференціальна психологія, основи психодіагностики, методологічні проблеми психології, психологічний практикум. Фундаментальна психологічна підготовка включає також навчальні дисципліни, які знайомлять студентів з галузями психологічної науки і практики: соціальна психологія, клінічна психологія, спеціальна психологія, основи нейропсихології, патопсихологія, психологія розвитку, вікова психологія, педагогічна психологія, психологія особистості, психологія праці та інженерна психологія, психогенетика, зоопсихология, методика викладання психології та ін. В циклі дисциплін спеціалізації студенти більш грунтовно знайомлять я з обраної галуззю психології, а також опановують методами дослідження і практичної роботи психолога.

Велика увага приділяється науково-дослідній роботі студентів. Вони широко залучаються до досліджень в лабораторіях факультету і його базових установах.

Щорічно проводяться Всеросійські наукові студентські конференції та виїзні наукові психологічні школи Щорічно проводяться Всеросійські наукові студентські конференції та виїзні наукові психологічні школи. Результати студентських досліджень публікуються у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях.

Навчання на факультеті ведеться за спеціальностями "психологія" та "клінічна психологія".

З 5-го семестру студенти факультету спеціалізуються по: загальної психології; психології особистості; психофізіології; соціальної психології; психології праці та організаційної психології; психології розвитку та вікової психології; педагогічної психології; екстремальної психології та психологічної допомоги; психології спорту; психології переговорів і вирішення конфліктів; психології розвиваючого інноваційної освіти; психології безпеки; за фахом "клінічна психологія" спеціалізуються по патопсихології, психосоматики, нейропсихології, психологічного консультування, психотерапії та психокорекції.

Де зможуть працювати випускники факультету психології Де зможуть працювати випускники факультету психології? Їх можна зустріти у відділах по роботі з персоналом великих компаній і банків, в солідних кадрових і рекламних агентствах, службах зайнятості, в численних центрах і консультаціях, які надають психологічні послуги населенню і організаціям, в державних та приватних вузах, коледжах, школах і дитячих садах, в лікарнях та медичних центрах. Всі випускники факультету психології отримують, крім того, кваліфікацію "викладач психології". Близько 30 \% випускників продовжують свою освіту в аспірантурі факультету.

На факультеті є вечірнє відділення. Термін навчання на денному відділенні 5 років, на вечірньому - 6 років.

Прийом до магістратури проводиться для підготовки за напрямом> за такими магістерськими програмами: загальна психологія і історія психології; психологія особистості; соціальна психологія; організаційна психологія; психологія праці та інженерна психологія; клінічна психологія; психофізіології; психологія розвитку; дитяча і вікова психологія; педагогічна психологія, психологія здоров'я, психологія безпеки, психологія розвиваючого інноваційної освіти Прийом до магістратури проводиться для підготовки за напрямом> за такими магістерськими програмами: загальна психологія і історія психології; психологія особистості; соціальна психологія; організаційна психологія; психологія праці та інженерна психологія; клінічна психологія; психофізіології; психологія розвитку; дитяча і вікова психологія; педагогічна психологія, психологія здоров'я, психологія безпеки, психологія розвиваючого інноваційної освіти. Термін навчання - 2 роки. Зарахування до магістратури здійснюється за результатами конкурсного атестаційного іспиту, в якому оцінюється рівень підготовленості вступників в області базової університетської психологічної підготовки.

На спеціальному відділенні ведеться навчання за спеціальностями "психологія" та "клінічна психологія" з присвоєнням кваліфікації "Психолог. Викладач психології" і відповідно "Психолог. Клінічний психолог. Викладач психології".

Де зможуть працювати випускники факультету психології?