Литвяков Олександр Михайлович

Підрозділ: кафедра внутрішніх хвороб №1

Підрозділ: кафедра внутрішніх хвороб №1.
Посада: завідувач кафедри.
Вчений ступінь: доктор медичних наук.
Вчене звання: професор.

Народився в 1950 році в м Вітебську. Після закінчення 3-й середньої школи м Вітебська вступив на лікувальний факультет Вітебського державного медичного інституту. З першого курсу активно брав участь в роботі студентського наукового товариства. З другого курсу почав займатися в науковому студентському гуртку на кафедрі госпітальної терапії. Був обраний членом ради СНТ інституту. На Всесоюзних конкурсах двічі нагороджений медаллю «За кращу наукову студентську роботу СРСР». Один з організаторів і керівник студентського конструкторського бюро медичної електроніки, в якому починали свій науковий шлях студенти і, в подальшому, відомі вчені - доктор мед. наук, професор М.Г Диваков, доктор мед. наук, професор С.В. Жайворонок, доктор мед. наук, професор І.І. Бураков і ін. Створив ряд оригінальних медичних електронних приладів, зазначених Золотий і Бронзовою медалями виставки досягнень народного господарства (ВДНГ) СРСР, призами міжнародних виставок.

По закінченню навчання в інституті залишений на кафедрі госпітальної терапії, де пройшов усі посадові щаблі - клінічний ординатор, старший лаборант, аспірант, асистент, доцент, професор кафедри, завідувач кафедри. Кандидатську дисертацію захистив в 1979 році в Мінському медінституті, докторську - в 1990 році в Московській медичній академії ім. І.М. Сеченова. Піонер наукової розробки методів і практичного використання ультразвукової діагностики. Першим в СРСР і в Білорусі організував науково-дослідну лабораторію, а потім і службу ультразвукової діагностики багатопрофільної лікарні (1980 г.). Автор (разом з В.А. Костюченко) першого в світі програмного комплексу автоматизованого робочого (АРМ) місця фахівця УЗД, що забезпечує в інтерактивному режимі автоматичний синтез тексту діагностичного висновку за результатами ультразвукового дослідження внутрішніх органів.

Опублікував понад 200 наукових праць. Підготував 2 доктори та 5 кандидатів медичних наук. Відмінник охорони здоров'я РБ. В даний час займається проблемами кардіології та ревматології.

Профілі на наукових ресурсах:

https://www.researchgate.net/profile/Aliaksandr_Litviakou

матеріали в репозиторії ВГМУ:

Наукові праці та навчальні видання

2016

1. Литвяков, А. М. Внутрішні хвороби [Електронний ресурс]: [посібник] / А. М. Литвяков; М-во охорони здоров'я Республіки Білорусь, УО "Вітебський держ. Мед. Ун-т". - Вітебськ: [ВГМУ], 2016. - 331 с. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/4257.

2012

2. Литвяков, А. М. Практикум з внутрішніх хвороб [Електронний ресурс]: посібник для студентів вищих навчальних закладів / А. М. Литвяков, А. Н. Щупакова; М-во охорони здоров'я Республіки Білорусь, УО "Вітебський держ. Мед. Ун-т", Каф. госпо. терапії. - [Вітебськ]: [ВГМУ], 2012. - 433 с. - Бібліогр. у тексті. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/12536.

3. Литвяков, А. М. Навчальна історія хвороби по професійним хворобам [Електронний ресурс]: метод. вказівки для студентів 5 курсу лікув. фак. / А. М. Литвяков, І. В. Солодкова; М-во охорони здоров'я Республіки Білорусь, УО "Вітебський держ. Мед. Ун-т", Каф. госпо. терапії. - Вітебськ: [ВГМУ], 2012. - 33 с. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/12422.

2011

4. Литвяков, А. М. Професійні захворювання [Електронний ресурс]: посібник для студентів вищих навчальних закладів: [курс лекцій] / А. М. Литвяков, А. Н. Щупакова; М-во охорони здоров'я Республіки Білорусь, Вітебський держ. мед. ун-т. - [Вітебськ]: [ВГМУ], 2011. - 222 с. - Библиогр .: с. 222. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/12421.

2010

5. Якимова, О. В. Диференціальна діагностика ерозивних уражень суглобів ультразвуковим методом [Електронний ресурс]: інструкція із застосування / О. В. Якимова, А. М. Литвяков; М-во охорони здоров'я Республіки Білорусь, УО "Вітебський держ. Ордена Дружби народів мед. Ун-т". - Вітебськ: [ВГМУ], 2010. - 15 с. : Ил. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/12413.

2009

6. Литвяков, А. М. Методичні вказівки до керованої самостійної роботи з внутрішніх хвороб і військово-польової терапії для студентів 5 курсу лікувального факультету [Електронний ресурс]: [навч.-метод. посібник] / А. М. Литвяков, Е. В. Кундер, В. А. Корнєєва; М-во охорони здоров'я Республіки Білорусь, УО "Вітебський держ. Мед. Ун-т", Каф. госпо. терапії та військово-польової терапії. - Вітебськ: [ВГМУ], 2009. - 106, [1] с. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/11046.

2008

7. Литвяков, А. М. Навчальна історія хвороби з внутрішніх хвороб і військово-польової терапії [Електронний ресурс]: метод. вказівки для студентів 5 курсу лікув. фак. / А. М. Литвяков, В. А. Корнєєва, Е. В. Кундер; М-во охорони здоров'я Республіки Білорусь, УО "Вітебський держ. Мед. Ун-т", Каф. госпо. терапії. - Вітебськ: [ВГМУ], 2008. - 24 с. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/12423.

2007

8. Визначення ферментативної (гіалуронідазну і дезоксірібонуклеазной) активності деполімеризує дії при аутоімунної і інфекційної патології [Електронний ресурс]: інструкція із застосування / І. І. Генералів [и др.]; М-во охорони здоров'я Республіки Білорусь, Вітебський держ. ордена Дружби народів мед. ун-т. - Вітебськ: [ВГМУ], 2007. - 11 с. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/11050.

Публікації в збірниках і періодичній пресі

2017

9. Комбінована антибактеріальна терапія хламидийного реактивного артриту [Електронний ресурс] / А. М. Литвяков [и др.] // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 72-ї наук. сес. співр. ун-ту, 25-26 січ. 2017 г. - Вітебськ: ВГМУ, 2017. - С. 159-160. - Библиогр .: с. 160 (7 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/11871. - Авт. також: О. В. Сирітка, А. Ю. Пальгуева, В. В. Лагутчев, А. Ю. Афоніна, А. В. Сергієвича, Н. А. Подолинського.

10. Литвяков, А. М. Ендотеліальна дисфункція та поширеність осередкового атероматоза артерій в активну фазу запалення при ревматоїдному артриті [Електронний ресурс] / А. М. Литвяков, А. Ю. Афоніна // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 72 -й науч. сес. співр. ун-ту, 25-26 січ. 2017 г. - Вітебськ: ВГМУ, 2017. - С. 157-159. - Библиогр .: с. 158-159 (4 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/11870.

11. Особливості перебігу ІХС при хронічному запаленні пародонта [Електронний ресурс] / С. В. Солодовникова [и др.] // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 72-ї наук. сес. співр. ун-ту, 25-26 січ. 2017 г. - Вітебськ: ВГМУ, 2017. - С. 182-184. - Библиогр .: с. 184 (4 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/11884. - Авт. також: А. М. Литвяков, Н. В. Шпигун, О. І. Солодовникова.

12. Поетапні активні методи підготовки майбутніх лікарів [Електронний ресурс] / А. І. Липец [и др.] // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 72-ї наук. сес. співр. ун-ту, 25-26 січ. 2017 г. - Вітебськ: ВГМУ, 2017. - С. 398-399. - Библиогр .: с. 399 (1 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/12054. - Авт. також: О. В. Сирітка, А. Ю. Пальгуева, А. М. Литвяков.

13. Професійні та етичні особливості самостійної курації студентами пацієнтів на циклах терапевтичних дисциплін [Електронний ресурс] / А. М. Литвяков [и др.] // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 72-ї наук. сес. співр. ун-ту, 25-26 січ. 2017 г. - Вітебськ: ВГМУ, 2017. - С. 399-401. - Библиогр .: с. 401 (2 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/12055. - Авт. також: О. В. Сирітка, А. Ю. Пальгуева, В. В. Лагутчев, А. Ю. Афоніна, С. В. Солодовникова, А. В. Сергієвича, Н. А. Подолинського.

14. Реалізація практико-орієнтованого підходу при вивченні дисципліни "Внутрішні хвороби" в медичному університеті [Електронний ресурс] / С. В. Солодовникова [и др.] // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 72-ї наук. сес. співр. ун-ту, 25-26 січ. 2017 г. - Вітебськ: ВГМУ, 2017. - С. 451-453. - Библиогр .: с. 453 (3 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/12085. - Авт. також: А. М. Литвяков, Н. В. Шпигун, О. І. Солодовникова.

15. Сергієвича, А. В. Особливості стінок сонних артерій у пацієнтів з псоріазом [Електронний ресурс] / А. В. Сергієвича, А. М. Литвяков // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 72-ї наук. сес. співр. ун-ту, 25-26 січ. 2017 г. - Вітебськ: ВГМУ, 2017. - С. 172-173. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/11879.

16. Сирітка, О. В. Самооцінка професійної компетентності студентів лікувального факультету [Електронний ресурс] / О. В. Сирітка, А. І. Липец, А. М. Литвяков // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 72-ї науч. сес. співр. ун-ту, 25-26 січ. 2017 г. - Вітебськ: ВГМУ, 2017. - С. 448-449. - Библиогр .: с. 449 (2 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/12083.

17. Сирітка, О. В. Порівняння інформативності інструментальних методів діагностики реактивної артропатії [Електронний ресурс] / О. В. Сирітка, А. М. Литвяков // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 72-ї наук. сес. співр. ун-ту, 25-26 січ. 2017 г. - Вітебськ: ВГМУ, 2017. - С. 178-180. - Библиогр .: с. 180 (3 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/11882.

2016

18. Литвяков, А. М. Атеросклеротические бляшки і кількість циркулюючих в крові десквамованих ендотеліоцітов у пацієнтів з ревматоїдним артритом [Електронний ресурс] / А. М. Литвяков, А. Ю. Афоніна // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 71 -й науч. сес. співр. ун-ту, 27-28 січ. 2016 г. - Вітебськ: ВГМУ, 2016. - С. 104-105. - Библиогр .: с. 105 (5 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/2559.

19. Пальгуева, А. Ю. Стан магістральних артерій у пацієнтів з ревматоїдним і реактивним артритами [Електронний ресурс] / А. Ю. Пальгуева, А. М. Литвяков, В. В. Лагутчев // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 71-ї наук. сес. співр. ун-ту, 27-28 січ. 2016 г. - Вітебськ: ВГМУ, 2016. - С. 108-109. - Библиогр .: с. 109 (1 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/2561.

20. Сирітка, О. В. Випадок з практики: гранулематоз з поліангііта [Електронний ресурс] / О. В. Сирітка, А. М. Литвяков // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 71-ї наук. сес. співр. ун-ту, 27-28 січ. 2016 г. - Вітебськ: ВГМУ, 2016. - С. 118-119. - Библиогр .: с. 119 (1 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/2569.

2015

21. Пальгуева, А. Ю. Стан сонних артерій у пацієнтів при ревматоїдному і реактивному артритах [Електронний ресурс] / А. Ю. Пальгуева, А. М. Литвяков // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 70-ї наук. сес. співр. ун-ту, 28-29 січ. 2015 г. - Вітебськ: ВГМУ, 2015. - С. 89-90. - Библиогр .: с. 90 (2 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/2836.

22. Сергієвича, А. В. Клініко-лабораторні особливості пацієнтів з псоріатичний артрит [Електронний ресурс] / А. В. Сергієвича, А. М. Литвяков // Вісник Вітебського державного медичного університету. - 2015. - Т. 14, № 1. - С. 48-57. - Библиогр .: с. 54-57 (58 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/6838.

23. Сирітка, О. В. Патологія щитовидної залози у пацієнтів з ревматоїдним артритом [Електронний ресурс] / О. В. Сирітка, А. М. Литвяков // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 70-ї наук. сес. співр. ун-ту, 28-29 січ. 2015 г. - Вітебськ: ВГМУ, 2015. - С. 93-94. - Библиогр .: с. 94 (1 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/2840.

2014

24. Литвяков, А. М. МРТ-діагностика уражень суглобів при реактивному артриті [Електронний ресурс] / А. М. Литвяков, О. В. Сирітка, Ю. В. Петракова // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 69 -й науч. сес. співр. ун-ту, 29-30 січ. 2014 г. - Вітебськ: ВГМУ, 2014. - С. 93-94. - Библиогр .: с. 94 (2 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/4197.

25. Сирітка, О. В. Клінічні аспекти викладання дисципліни "Ультразвукова діагностика" в медичному університеті [Електронний ресурс] / О. В. Сирітка, А. М. Литвяков // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 69-ї наук . сес. співр. ун-ту, 29-30 січ. 2014 г. - Вітебськ: ВГМУ, 2014. - С. 320. - Бібліогр: с. 320 (2 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/3927.

26. Сирітка, О. В. Порівняння інформативності інструментальних методів дослідження в діагностиці реактивних артритів [Електронний ресурс] / О. В. Сирітка, А. М. Литвяков // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 69-ї наук. сес. співр. ун-ту, 29-30 січ. 2014 г. - Вітебськ: ВГМУ, 2014. - С. 101-102. - Библиогр .: с. 102 (2 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/3976.

2013

27. Значимість оформлення медичної карти стаціонарного пацієнта на циклі "Внутрішні хвороби" п'ятого курсу лікувального факультету [Електронний ресурс] / І. Ф. Лавринович [и др.] // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 68-ї наук. сес. співр. ун-ту, Вітебськ, 31 Січня. - 1 берез. 2013 г. - Вітебськ: ВГМУ, 2013. - С. 472-473. - Библиогр .: с. 473 (3 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/3546. - Авт. також: С. В. Солодовникова, А. М. Литвяков, І. В. Солодкова.

28. Литвяков, А. М. Клінічні аспекти викладання дисципліни "Внутрішні хвороби" в медичній практиці [Електронний ресурс] / А. М. Литвяков, О. В. Сирітка // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 68-ї наук . сес. співр. ун-ту, Вітебськ, 31 Січня. - 1 берез. 2013 г. - Вітебськ: ВГМУ, 2013. - С. 478-479. - Библиогр .: с. 479 (1 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/3590.

29. Сергієвича, А. В. Порівняльний аналіз сироваткового рівня аргінази I у пацієнтів з псоріазом і псоріатичний артрит [Електронний ресурс] / А. В. Сергієвича, А. М. Литвяков // Вісник Вітебського державного медичного університету. - 2013. - Т. 12, № 3. - С. 55-63. - Библиогр .: с. 63 (24 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/6321.

30. Сергієвича, А. В. Порівняльний аналіз сироваткового рівня ФНП-а, ІЛ-1В, ІЛ-6 у хворих на псоріаз та псоріатичний артрит [Електронний ресурс] / А. В. Сергієвича, А. М. Литвяков // Вісник Вітебського державного медичного університету. - 2013. - Т. 12, № 3. - С. 64-71. - Библиогр .: с. 70-71 (17 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/6322.

31. Сирітка, О. В. Ультразвукові діагностичні критерії ревматоїдного та реактивного артритів [Електронний ресурс] / О. В. Сирітка, А. М. Литвяков // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 68-ї наук. сес. співр. ун-ту, Вітебськ, 31 Січня. - 1 берез. 2013 г. - Вітебськ: ВГМУ, 2013. - С. 229-230. - Библиогр .: с. 230-231 (3 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/3699.

2012

32. Литвяков, М. А. Клініко-патогенетичні особливості формування атеросклеротичних уражень судинного русла у дорослих і дітей при інфекційних захворюваннях в терапевтичної та хірургічної клініках [Електронний ресурс] / М. А. Литвяков, А. М. Литвяков, А. П. Шмаков // Вісник Вітебського державного медичного університету. - 2012. - Т. 11, № 3. - С. 5-14. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/6083.

33. Пальгуева, А. Ю. Стан магістральних артерій при ревматоїдному артриті [Електронний ресурс] / А. Ю. Пальгуева, А. М. Литвяков // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 67-ї наук. сес. співр. ун-ту, Вітебськ, 2-3 берез. 2012 року - Вітебськ, 2012. - С. 217-219. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/3250.

34. Сергієвича, А. В. Аналіз діаметра сонних артерій і великих артерій черевної порожнини у хворих на псоріатичний артрит [Електронний ресурс] / А. В. Сергієвича, А. О. Королько, А. М. Литвяков // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини і фармації: матеріали 67-ї наук. сес. співр. ун-ту, Вітебськ, 2-3 берез. 2012 року - Вітебськ, 2012. - С. 223-224. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/3254.

35. Сирітка, О. В. Особливості ерозивних уражень суглобів у пацієнтів з різною тривалістю ревматоідгного артриту [Електронний ресурс] / О. В. Сирітка, А. М. Литвяков // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 67-ї наук . сес. співр. ун-ту, Вітебськ, 2-3 берез. 2012 року - Вітебськ, 2012. - С. 227-228. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/3257.

36. Сирітка, О. В. Діагностика ерозивних уражень суглобів у пацієнтів з ревматоїдним артритом [Електронний ресурс] / О. В. Сирітка, А. М. Литвяков // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 67-ї наук. сес. співр. ун-ту, Вітебськ, 2-3 берез. 2012 року - Вітебськ, 2012. - С. 226-227. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/3256.

37. Ефективність чотиримісячної комбінованої терапії амлодипін - аторвастатином при хронічної абдомінальної ішемії [Електронний ресурс] / А. Н. Щупакова [и др.] // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 67-ї наук. сес. співр. ун-ту, Вітебськ, 2-3 берез. 2012 року - Вітебськ, 2012. - С. 231-233. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/3261. - Авт. також: А. М. Литвяков, В. В. Лагутчев, М. А. Литвяков, Н. А. Літвякова, А. О. Королько.

2011

38. Пальгуева, А. Ю. Атеросклероз при запальних захворюваннях суглобів [Електронний ресурс] / А. Ю. Пальгуева, А. М. Литвяков // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 66-ї наук. сес. співр. ун-ту, 27-28 січ. 2011 року - Вітебськ: ВГМУ, 2011. - С. 235-236. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/9993.

39. Пальгуева, А. Ю. Структурно-функціональна (ультразвукова) характеристика стану магістральних артерій при ревматоїдному і реактивному артритах [Електронний ресурс] / А. Ю. Пальгуева, А. М. Литвяков // Вісник Вітебського державного медичного університету. - 2011. - Т. 10, № 4. - С. 51-60. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/7952.

40. Сергієвича, А. В. Субклінічний атеросклероз у хворих на псоріатичний артрит [Електронний ресурс] / А. В. Сергієвича, А. Ю. Пальгуева, А. М. Литвяков // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 66- й науч. сес. співр. ун-ту, 27-28 січ. 2011 року - Вітебськ: ВГМУ, 2011. - С. 243-244. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/10000.

41. Сирітка О. В. Критерії діагностики ерозивних уражень суглобів у пацієнтів з ревматоїдним артритом [Електронний ресурс] / О. В. Сирітка, А. М. Литвяков // Вісник Вітебського державного медичного університету. - 2011. - Т. 10, № 4. - С. 43-50. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/7951.

42. Сирітка, О. В. Диференціальна діагностика ерозивних уражень суглобів у пацієнтів з ревматоїдним і реактивним артритами [Електронний ресурс] / О. В. Сирітка, А. М. Литвяков // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 66-ї науч. сес. співр. ун-ту, 27-28 січ. 2011 року - Вітебськ: ВГМУ, 2011. - С. 244-245. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/10001.

2010

43. Пальгуева А. Ю. Субклінічний атеросклероз у хворих з запальними захворюваннями суглобів [Електронний ресурс] / А. Ю. Пальгуева, А. М. Литвяков // Вісник Вітебського державного медичного університету. - 2010. - Т. 9, № 1. - С.48-55. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/8348.

44. Пальгуева, А. Ю. Ревматоїдний артрит як фактор ризику раннього розвитку атеросклерозу [Електронний ресурс] / А. Ю. Пальгуева, А. М. Литвяков // Вісник Вітебського державного медичного університету. - 2010. - Т. 9, № 2. - С. 76-81. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/8354.

45. Пальгуева, А. Ю. Субклінічний атеросклероз при ревматоїдному і реактивному артритах [Електронний ресурс] / А. Ю. Пальгуева, А. М. Литвяков // Вісник Вітебського державного медичного університету. - 2010. - Т. 9, № 3. - С. 55-65. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/8402.

2008

46. ​​Кундер, Е. В. Абзімная активність поліклональних імуноглобулінів у пацієнтів зі спондилоартропатии, критерії диференціальної діагностики [Електронний ресурс] / Є. В. Кундер, А. М. Литвяков, І. І. Генералів // Вісник Вітебського державного медичного університету. - 2008. - Т. 7. - № 3. - С. 75-81. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/8167.

47. Литвяков, А. М. Форми організації керованої самостійної роботи студентів 5 і 6 курсу лікувального факультету на кафедрі госпітальної терапії ВГМУ [Електронний ресурс] / А. М. Литвяков, Е. В. Кундер, В. А. Корнєєва // Вісник Вітебського державного медичного університету. - 2008. - Т. 7, № 2. - С. 159-163. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/8145.

2007

48. Абзімная активність поліклональних імуноглобулінів у хворих на анкілозивний спондиліт [Електронний ресурс] / Є. В. Кундер [и др.] // Вісник Вітебського державного медичного університету. - 2007. - Т. 6, № 1. - С. 26-31. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/8486. - Авт. також: А. М. Литвяков, І. І. Генералів, М. В. Волкова, О. А. Борисов.

49. Каталітична активність IgG при ізольованому шкірному псоріазі, псоріатичний ониходистрофии і артропатичний псоріаз [Електронний ресурс] / Є. В. Кундер [и др.] // Вісник Вітебського державного медичного університету. - 2007. - Т. 6, № 2. - С. 56-61. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/8506. - Авт. також: А. М. Литвяков, О. С. Зикова, І. І. Генералів, М. В. Волкова.

50. Патогенетичне та діагностичне значення інтерлейкіну 1 бета при спондилоартропатиях [Електронний ресурс] / Є. В. Кундер [и др.] // Вісник Вітебського державного медичного університету. - 2007. - Т. 6, № 3. - С. 51-55. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/8522. - Авт. також: А. М. Литвяков, В. В. Янченко, І. І. Генералів, М. В. Волкова.

2006

51. ДНКазной і оксідоредуктазная активність імуноглобулінів при серонегативного спондилоартропатиях [Електронний ресурс] / Є. В. Кундер [и др.] // Вісник Вітебського державного медичного університету. - 2006. - Т. 5, № 1. - С. 26-32. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/8776. - Авт. також: І. І. Генералів, А. М. Литвяков, М. В. Волкова.

52. Решецкая, А. М. Деякі особливості лікування пацієнтів з артеріальною гіпертонією [Електронний ресурс] / А. М. Решецкая, А. М. Литвяков // Вісник Вітебського державного медичного університету. - 2006. - Т. 5, № 1. - С. 18-25. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/8775.

2005

53. Роль деяких факторів у формуванні артеріальної гіпертензії [Електронний ресурс] / А. М. Литвяков [и др.] // Вісник Вітебського державного медичного університету. - 2005. - Т. 4, № 1. - С. 121-126. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/8554. - Авт. також: А. Н. Щупакова, Н. Ю. Коневалова, А. М. Решецкая.

2003

54. Попов, А. Б. Порівняння возможнoстей ультразвукового дослідження поперекового відділу хребта з магнітно-резонансною томографією і рентгенографією [Електронний ресурс] / А. Б. Попов, А. М. Литвяков // Вісник Вітебського державного медичного університету. - 2003. - Т. 2, № 2. - С. 30-36. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/8929.

Список наукових публікацій:

 1. Пристрій для перешкодостійкою реєстрації межелектродного опору. // Проблеми створення апаратури для медичних лабораторних досліджень. - Л., 1974.- С.169-172.
 2. Перешкодостійкий транзисторний реограф. // Охорона здоров'я Білорусі. - 1975. - N2. - С.71-73.
 3. Прилад для оцінки больових реакцій в післяопераційному періоді. // Охорона здоров'я Білорусі. - 1978. - N12. - С.62 - 64 (співавт. Цедрик П.В., Дудкін В.Т).
 4. Вплив ультразвуку на кровообіг в печінці у хворих на хронічні холециститами. // Питання курортології, фізіотерапії і лікувальної фізкультури. - 1978. - N5. - С.53-55.
 5. Значення реографической проби з ультразвуковим впливом в діагностиці уражень печінки у хворих з хронічною гепатобіліарної патологією. // Терапевтичний архів - 1978. - N10. - С.61-63 (співавт. Козловський І.В.).
 6. Реогепатографіческіе проби з изадрином і ультразвуковим впливом в діагностиці захворювань печінки і жовчовивідних шляхів. // Охорона здоров'я Білорусі. - 1979. - N12. - С.5-7.
 7. Бета-адренергічні реактивність судинної системи печінки у хворих з її хронічними захворюваннями. // Лікарська справа. - 1979. - N6. - С.59-62 (співавт. Козловський І.В.).
 8. Студентські конструкторські бюро в медичних інститутах і їх перспективи. // Радянське охорону здоров'я. - 1980. - N1. - С.47-50 (співавт. Медведський Е.Н., Сакевич Н.М., Луд Н.Г.).
 9. Методика і клінічне значення ехотомографіческого дослідження в діагностиці хронічного холециститу. // Терапевтичний архів. - 1983. - N4. - С.119-122 (співавт. Козловський І.В.).
 10. Ехотомографіческая діагностика захворювань підшлункової залози у хворих з хронічним некалькульозним холециститом. // Терапевтичний архів. - 1984. - N8. - С.116-120 (співавт. Козловський І.В.).
 11. Методика і клінічне значення ультразвукового методу в діагностиці ексудативних процесів в плевральних порожнинах. // Терапевтичний архів. - 1985. - N3. - С.96-98.
 12. Ехотомографіческая діагностика періхоледохального неспецифічного лімфаденіту. // Клінічна медицина. - 1985. - N7. - С.94-97 (співавт. Козловський І.В.).
 13. Клінічне значення ехографії в діагностиці порушень портального кровообігу. // Терапевтичний архів. - 1986. - N2. - С.93-96 (співавт. Козловський І.В.).
 14. Ехографія в діагностиці цирозу печінки. // Клінічна медицина. - 1986. - N6. - с.97-101.
 15. Ехографіческая діагностика калькульозного ураження жовчних проток. // Терапевтичний архів. - 1987. - N2. - С.123-126.
 16. Ультразвукова діагностика непухлинних захворювань стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки у хворих на хронічний холецистит. // Клінічна медицина. - 1988. - N4. - С.71-74.
 17. Ультразвукова флебографія при недостатності кровообігу. // Терапевтичний архів. - 1989. - N9. - С.92-94 (співавт. Шіленок А.В, Костюченко В.А.) \
 18. Комп'ютерна система збору інформації і синтезу протоколів ехографічного скринінгу захворювань органів травлення. // Актуальні питання гастроентерології: Зб. праць. - Л., 1987. - С.25-27 (співавт. Костюченко В.А.).
 19. Організація ультразвукової діагностики. // Радянське охорону здоров'я. - 1988. - N5. - С.48-49 (співавт. Костюченко В.А., Шіленок А.В.).
 20. Використання апаратури для ультразвукової діагностики в якості технічного засобу, що підвищує ефективність викладання внутрішніх хвороб. // Терапевтичний архів. - 1990. - N4. - С.145-147.
 21. Ультразвукова діагностика перівісцеріти у хворих з виразковою хворобою шлунка і дванадцятипалої кишки. // Охорона здоров'я Білорусі. - 1990. - N12. - С.6-8 (співавт. Шіленок А.В).
 22. Ехографіческая діагностика хронічної дуоденальної непрохідності. // Клінічна медицина. - 1991. - N9. - С.57-60 (співавт. Шіленок А.В).
 23. Рейтингова методика оцінки навчально-лікувальної роботи студентів. // Охорона здоров'я Білорусі - 1998. - N10. - С.23-24 (співавт. Уланова Е.А.).
 24. Особливості атеросклеротичного ураження черевної аорти та її непарних вісцеральних гілок у хворих з хронічною абдомінальної ішемією. // Терапевтичний архів. - 2004. - N6. - С.70-74 (співавт. Щупакова А.Н.).
 25. Особливості функціонування ліпідтранспортной системи у хворих з порушенням кровообігу різної локалізації. // Охорона здоров'я. - 2004. - N4. - С.9-12 (співавт. Щупакова А.Н.).
 26. Інтервальна гіпоксичного тренування в лікуванні та реабілітації хворих з хронічною абдомінальної ішемією. // Вести НАН Білорусі. Сер. мед. наук. - 2006. - N3. - С.38-47 (співавт. Щупакова А.Н., Коневалова Н.Ю.).
 27. Ультразвукове дослідження в викладанні внутрішніх хвороб. // Охорона здоров'я. - 2002. - N4. - С.32-34 (співавт. Щупакова А.Н.).
 28. Асоціація атеросклерозу з ревматоїдним артритом // Охорона здоров'я. - 2010. - N4. -С.3-18 (співавт. Пальгуева А.Ю.).
 29. Ерозивні ураження суглобів при ревматоїдному артриті. // Охорона здоров'я. - 2011. - N2. - С.4-8 (співавт. Сирітка О.В.).
 30. Клініко-інструментальні прояви ерозивних уражень суглобів при ревматоїдному і реактивному артритах на ранній стадії. // Медична панорама. - 2011. - Т. 124, N7. - С.16-19 (співавт. Сирітка О.В.).
 31. Аргінін-залежні механізми в патогенезі атеросклерозу // Вести НАН Білорусі. Сер. мед. наук. - 2013. - N1. - С.78-89 (співавт. Сергієвича А.В.).
 32. Клінічна ультразвукова діагностика (співавт. Щупакова О.Н) - Мінськ: «Книжковий дім», 2004. - 368 с. іл. (З грифом «Допущено Міністерством освіти Республіки Білорусь в якості навчального посібника для студентів спеціальності« Лікувальна справа »).
 33. Професійні захворювання (співавт. Щупакова О.Н). - Мінськ: «Арт-Вертеп», 2005. - 232 с. (З грифом «Допущено Міністерством освіти Республіки Білорусь в якості навчального посібника для студентів спеціальності« Лікувальна справа »).
 34. Внутрішні хвороби. Частина I. - Мінськ: «Арт-Вертеп», 2007. - 786 с. (З грифом «Допущено Міністерством освіти Республіки Білорусь в якості навчального посібника для студентів спеціальності« Лікувальна справа »).