МКОУ "Красноорловская Школа"

Наші результати 2012 - 2013 навчальний рік

Протокол результатів ДПА - 9

02 Математика (28.05.2013)

059 - Чаришське район
005915 - Муніципальне казенне загальноосвітній заклад "Красноорловская основна загальноосвітня школа" № п / п ПІБ Документ Оцінка Розшифровка по частині Правильних відповідей Серія Номер Частина 1 Частина 2 Частина
1 частина
2 Всього Відсоток Алгебра
(B1-B8, C1-C3) Геометрія
(B9-B13, C4-C6) Реальна
математика
(B14-B20) 1 Богомяков Володимир Вадимович 0109 382222 3 ++ - + ---- ++++ - ++++ --- 0 (2) 0 (3) 0 (4) 0 (2) 0 ( 3) 0 (4) 11 0 11 32.35 3 4 4 2 Плотнікова Дар'я Володимирівна 0110 587 276 4 - +++++++++++++++++++ 0 (2) 0 (3) 0 ( 4) 0 (2) 0 (3) 0 (4) 19 0 19 55.88 7 5 7 В середньому по ОУ 15.00 0.00 15.00 44.12 5.00 4.50 5.50

Протокол результатів ДПА - 9

01 Російська мова (04.06.2013)

059 - Чаришське район
005915 - Муніципальне казенне загальноосвітній заклад "Красноорловская основна загальноосвітня школа" № п / п ПІБ Документ Оцінка Розшифровка по частині Правильних відповідей Серія Номер А В С (ІК1-ІК3, СК1-СК4, ГК1-ГК4, ФК1) Частина
А Частина
У Частина
З Всього Відсоток За грамотність
(C8-C11) 1 Богомяков Володимир Вадимович 0109 382 222 4 +++++++ - +++ - + - + 2 (2) 3 (3) 2 (2) 0 (2) 1 (3) 1 ( 2) 1 (2) 0 (2) 1 (2) 2 (2) 2 (2) 1 (2) 7 5 16 28 66.66 5 2 Плотнікова Дар'я Володимирівна 0110 587 276 4 +++ - +++ +++ - +++++ 2 (2) 3 (3) 2 (2) 2 (2) 1 (3) 2 (2) 2 (2) 0 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 6 8 22 36 85.71 6 У середньому по ОУ 6.50 6.50 19.00 32.00 76.19 5.50

Про деякі організаційні питання підготовки та проведення державної (підсумкової) атестації учнів, які будуть доповнювати освоєння основних загальноосвітніх програм основної загальної освіти в 2013 році Про деякі організаційні питання підготовки та проведення державної (підсумкової) атестації учнів, які будуть доповнювати освоєння основних загальноосвітніх програм основної загальної освіти в 2013 році

МКОУ "Красноорловская основна загальноосвітня школа" інформує про деякі організаційні питання підготовки та проведення державної (підсумкової) атестації учнів, які будуть доповнювати в 2013 році освоєння основних освітніх програм основної загальної освіти.

1. Державна (підсумкова) атестація учнів, які будуть доповнювати в 2013 році освоєння основних освітніх програм основної загальної освіти.

У 2013 році на території Алтайського краю державна (підсумкова) атестація учнів, що освоїли освітні програми основної загальної освіти, проводиться за вибором випускників:

- в формі з використанням механізмів незалежного оцінювання знань шляхом створення територіальних екзаменаційних комісій (далі - нова форма ДПА);

- в традиційній формі.

Державна екзаменаційна комісія Алтайського краю, колегія управління Алтайського краю за освітою і у справах молоді з урахуванням інформації Рособрнадзора від 22.01.2013г. (Лист № 10-14) "Про участь в проведенні державної (підсумкової) атестації випускників 1Х класів загальноосвітніх установ в новій формі в умовах побудови Осока" прийняла рішення про продовження в 2013 році апробації нової форми ДПА із загальноосвітніх предметів: російська мова (обов'язковий предмет ), математика (обов'язковий предмет), фізика (предмет за вибором учня).

До введення в штатний режим на території Російської Федерації нової форми ДПА випускникам IX класів надається право вибору форми іспиту із загальноосвітніх предметів (нова або традиційна). Ті, що навчаються, які виявили бажання здати предмети (предмет) в новій формі ДПА з числа загальноосвітніх предметів, визначених для апробації на території Алтайського краю в 2012 році, подають заяву директору навчального закладу в термін по 01 березень 2013 року.

При підготовці та проведенні державної (підсумкової) атестації слід керуватися:

* Законом Російської Федерації «Про освіту» від 10 липня 1992 року №3266-1 зі змінами та доповненнями;

* Положення про державну (підсумкової) атестації випускників IX і XI (XII) класів загальноосвітніх установ Російської Федерації, затвердженим наказом Міносвіти Росії від 21.01.2003 № 135,

* Наказ Міністерства освіти та науки України "Про затвердження Положення про форми і порядок проведення державної (підсумкової) атестації учнів, що освоїли основні загальноосвітні програми середньої (повної) загальної освіти" від 28.11.2008 № 362

* Листи Рособрнадзора з проведення державної (підсумкової) атестації учнів, що освоїли освітні програми основної загальної освіти, яку організує екзаменаційними комісіями, що створюються органами виконавчої влади суб'єктів РФ, що здійснюють управління у сфері освіти від 29.02.2008г. № 01-96 / 08-01, від 20.03.2008 № 01-137 / 08-01, від 23.12.2010 № 10-5 / 12
* Листи Міністерства освіти та науки Росії від 07.10.2011 №МД-1 341/03 і Федеральної служби з нагляду в сфері освіти і науки від 11.10.2011 № 02-120 "Про участь в проведенні державної (підсумкової) атестації випускників 1Х класів загальноосвітніх установ в новій формі в умовах побудови Осока "
* Рішення колегії управління Алтайського краю за освітою і у справах молоді від 25.11.2012 №6 / 1 "Про результати державної (підсумкової) атестації випускників загальноосвітніх установ Алтайського краю в 2011 році та завдання щодо підвищення якості загальної освіти"

Випускник самостійно вибирає загальноосвітні предмети для іспитів за вибором, форму проведення іспитів за вибором:

- в традиційній (з числа вивчалися в 1Х класі);

- в новій формі ГІА9 (з числа визначених для апробації на території Алтайського краю в 2013 році).

В термін по 01 березень 2013 року випускник подає заяву директору школи із зазначенням переліку предметів для державної (підсумкової) атестації та форм іспитів.

Забезпечення освітніх установ екзаменаційними матеріалами для проведення іспитів по обов'язковим загальноосвітніх предметів (російської мови, математики, фізики) організовує Рособрнадзор і управління Алтайського краю за освітою і у справах молоді. Екзаменаційні матеріали для випробувань із загальноосвітніх предметів за вибором учнів розробляються методичними об'єднаннями освітнього закладу.

Проект розкладу іспитів у 2013 році розміщений на сайті інформаційної підтримки управління Алтайського краю за освітою і у справах молоді: http://ege.uni-altai.ru

Випускники IX класів, які отримали на державній (підсумкової) атестації не більше двох незадовільних оцінок мають право перездати ці предмети в традиційній формі.

Наші результати

Деталізований протокол результатів ГІА9 02 Математика (29.05.2012) 059 - Чаришське район 005915 - Муніципальне казенне загальноосвітній заклад "Красноорловская основна школа" № п / п ПІБ Документ Оцінка Первинні бали за завданнями Правильних відповідей Серія Номер B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 Частина B Частина C Всього Відсоток 1 Істоміна Вероніка Петрівна 0110 563789 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 0 3 0 0 15 7 22 65 2 Пічугіна Анжеліка Василівна 0109 453339 3 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 2 0 3 0 0 8 7 15 44 3 Шкаброва Марина Миколаївна 0110 531174 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 3 0 0 16 7 23 68

Офіційні джерела:

- Офіційний інформаційний портал ДПА http://gia.osoko.ru

З 2004 року в Російській Федерації проводиться апробація державної (підсумкової) атестації (далі - ДПА) випускників 9-х класів в новій формі. Основною відмінністю нової форми атестації від традиційних іспитів є те, що вона передбачає в якості підсумку отримання незалежної «зовнішньої» оцінки якості підготовки випускників 9-х класів.

При проведенні атестації в новій формі використовуються завдання стандартизованої форми, що включають в себе завдання з вибором відповіді, а також з коротким і розгорнутою відповіддю (по аналогії з ЄДІ). Виконання цих завдань дозволяє встановити рівень освоєння федерального державного стандарту основної загальної освіти випускниками 9 класів.

Введення в практику нової моделі іспиту для випускників основної школи продиктовано необхідністю впровадження в практику відкритої і об'єктивної процедури оцінювання навчальних досягнень учнів. Результати ДПА в новій формі можуть бути використані як для атестації випускників за курс основної школи, так і для виявлення учнів, найбільш підготовлених до навчання в профільних класах старшої школи.

В експерименті з проведення ДПА випускників 9 класів беруть участь більше 80 регіонів РФ, в тому числі і Алтайський край.

У 2011-2012 навчальному році на території Алтайського краю триває апробація проведення ДПА учнів, що освоїли освітні програми основної загальної освіти, з використанням механізмів незалежного оцінювання знань шляхом створення територіальних екзаменаційних комісій (ДПА в 9 класах в новій формі), в рамках побудови загальноросійської системи оцінки якості освіти.

Випускники поточного року здають не менше 4-х іспитів: обов'язкові іспити з російської мови та математики, а також два предмета за вибором з числа предметів, що вивчалися в 9 класі.

Для випускників 9 класів загальноосвітніх установ Алтайського краю, що освоїли основні загальноосвітні програми основної загальної освіти в очній (денний) формі, ДПА пройде

* в новій формі - з російської мови, математики, фізики,

* в традиційній формі - іспити за вибором з числа предметів, що вивчалися в 9 класі;

Нормативні документи

  • Наказ Управління Алтайського краю за освітою і у справах молоді № 638 від 24.02.2012г. "Про проведення у 2012 році в Алтайському краї державної (підсумкової) атестації учнів, що освоїли основні загальноосвітні програми основної загальної освіти" (перехід на сайт http://ege.uni-altai.ru/normdoc9 ).
  • Лист Управління Алтайського краю за освітою і у справах молоді № 12729 від 22.11.2011 про проведння ГІА9 в 2012р. (Перехід на сайт http://ege.uni-altai.ru/normdoc9 ).

Розклад іспитів ДПА - 9 2012

предмет

(Код предмета)

час
початку іспиту

тривалість
іспиту

Дата проведення іспиту

(Основний день)

Російська мова (01)

10:00

4 години

05-06-2012

Математика (02)

10:00

4 години

29-05-2012