VII науково-практична конференція «Актуальні проблеми обліку, аналізу та аудиту»

У вівторок, 15 травня на економічному факультеті СПбГМТУ відбулася VII регіональна науково-практична конференція «Актуальні проблеми обліку, аналізу та аудиту». У конференції взяли участь викладачі факультету, студенти, які навчаються за бакалаврськими та магістерськими програмами, всього понад п'ятдесят осіб.

З вітальним словом до учасників конференції звернулися завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту - організатора конференції Олена Наумова, завідувач кафедри економіки суднобудівної промисловості Олексій Абрамов і заступник декана економічного факультету з навчальної роботи Софія Полухина.

Було відзначено, що конференція проходить в знаменні дні - 15 років тому 13 травня 2003 року в СПбГМТУ була створена кафедра бухгалтерського обліку та аудиту для цілей підготовки фахівців за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит».

З 2010 року був здійснений перехід на двоступеневу систему підготовки «бакалавр-магістр», спільно з кафедрою економіки суднобудівної промисловості під керівництвом професора, д.е.н. А.В. Абрамова була створена і успішно функціонує сьогодні магістерська програма «Економіка інновацій та фінансовий консалтинг». За 15 років роботи кафедри було підготовлено понад 300 осіб - фахівців, бакалаврів, магістрів.

Учасники та гості ювілейної конференції заслухали 11 доповідей. Найбільший інтерес, як завжди, викликали доповіді студентів магістерських груп, які відрізнялися актуальністю обраних тем, глибиною проведеного дослідження та ораторським майстерністю виступаючих.

Доповідь Олександра Рауданена (магістерська група 4270) був присвячений противитратної методу розрахунку цін, як інструменту забезпечення тактико-технічних характеристик продукції держоборонзамовлення. Артур Міфтахутдінов (магістерська група 4170) розповів про актуальні проблеми запровадження санкцій США для російської економіки і можливих шляхів їх вирішення.

У доповіді Юлії Зонової (магістерська група 4170) були розглянуті можливості проведення стандартних методів бізнес аналітики при оцінці інноваційних ICO і стартап-проектів. Олена Юхачева (магістерська група 4270) присвятила свій виступ проблемам формування бухгалтерського балансу за російським законодавством і міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ).

У цьому ювілейному році студенти третього курсу, які навчаються за профілем «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» (група 4300) проявили особливу активність в підготовці і проведенні конференції. Проблемам розвитку бухгалтерського обліку в сучасних умовах та переходу на МСФЗ була присвячена доповідь Анастасії Міхеєвої, старости групи 4300. Студентки Тетяна Порозове і Аліна Подгорова розповіли про роль непрямих податків у формуванні державних бюджетів розвинених країн.

Доповідь Данила Прохорова викликав бурхливе обговорення, оскільки був присвячений актуальній темі використання пояснень до річної бухгалтерської звітності для цілей аналізу фінансового стану і фінансових результатів діяльності організації. Данило представив такий аналіз на прикладі інформації про основні засоби з пояснювальні примітки АТ «Адміралтейські верфі».

Анастасія Терехова присвятила свій виступ історичним аспектам і сучасному стану майнових податків фізичних осіб. Анастасія Непряхіна розглянула новації проекту федерального стандарту з бухгалтерського обліку, присвяченого питанням переоцінки основних засобів підприємств. Студентки Вікторія Григор'єва і Олександра Буланкіна розглянули складні проблеми формування сегментарної звітності підприємств.

При підведенні підсумків конференції виступили викладачі - доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Ніна Башкатова та доцент кафедри економіки суднобудівної промисловості Аліна Неуступова позитивно оцінили результати конференції, відзначили актуальність розглянутих проблем і глибину їх дослідження. Було звернуто увагу на важливість і необхідність для студентів отримання досвіду публічних виступів, відповідей на питання, ведення дискусії.

Заступник декана з виховної та соціально-культурній роботі Тетяна Лиманська звернула увагу на важливість досвіду, який студенти отримують при підготовці доповідей і виступах на подібних конференціях, а також оголосила, що кращі доповіді за результатами обговорення будуть відзначені дипломами.

Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Олена Наумова зазначила ділову, дружню атмосферу минулій конференції, зацікавленість учасників конференції в розглянутих проблемах, подякувала всім доповідачам за змістовні виступи і барвисті презентації, а також побажала присутнім успішного продовження розпочатих досліджень і більш глибокого занурення в обраний напрям підготовки, завдяки самостійної дослідницької роботи.

Більш детальну інформацію про зміст заслуханих виступів і доповідей, представлених на конференцію, можна буде отримати зі збірки матеріалів конференції, який готується до публікації.