Надходження в Академію іноземних громадян

 1. Увага! Представлена ​​інформація сформована на основі поширених запитань і не є вичерпною. Докладний...
 2. Нормативне регулювання питань вступу на навчання іноземних громадян.
 3. Інфографіка. Надходження в Академію іноземних громадян на програми бакалаврату і специалітети в загальному...
 4. Надходження в рамках квоти

Увага!
Представлена ​​інформація сформована на основі поширених запитань і не є вичерпною. Докладний порядок і умови зарахування іноземних громадян на програми бакалаврату, специалітети, магістратури встановлюються Правилами прийому до Академії.

Іноземний громадянин - особа, яка не є громадянином Російської Федерації і має громадянство (підданство) іноземної держави *.

Іноземні громадяни можуть вступати на навчання за програмами вищої освіти в Академію двома способами:

 1. У загальному порядку відповідно до Правил прийому до Академії (безкоштовне або платне навчання).
 2. За квотою Уряду РФ для іноземних громадян (безкоштовне навчання).

З відмінностями надходження в рамках квоти і в загальному порядку можна ознайомитися тут


Надходження в загальному порядку

1. Правом надходження на договірну основу (платне навчання) мають всі іноземні громадяни незалежно від громадянства. Надання додаткових документів, зазначених нижче в п.п. 3.1. не вимагається.

2. Правом надходження на бюджетну основу (безкоштовне навчання) мають:

2.1. Громадяни наступних країн:
2.1.1. Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка, Республіка Таджикистан (додаткові вимоги відсутні).
2.1.2. Республіка Вірменія, Республіка Молдова, Республіка Узбекистан, Україна, Грузія, Азербайджанська Республіка, Туркменістан, Естонська Республіка (присутні додаткові вимоги, встановлені міжнародним договором Російської Федерації з відповідною державою **).
2.2. Співвітчизники. При вступі на навчання в Академію як співвітчизника необхідно представити документи (інші докази) підтверджують:

- в того з батьків вступника:
громадянство СРСР (як правило, свідоцтво про народження СРСР, паспорт СРСР);
громадянська приналежність в даний час (як правило, паспорт іноземного громадянина);
проживання в даний час за кордоном (як правило, паспорт зі штампом в графі «Місце проживання», офіційні виписки, довідки тощо);
- щодо нащадків співвітчизника (надходять):
підтвердження спорідненості з вищевказаним особою (як правило, свідоцтво про народження, паспорт зі штампом в графі «Діти»);
проживання в даний час за кордоном (як правило, паспорт зі штампом в графі «Місце проживання», офіційні виписки, довідки тощо).

Іноземні громадяни, які мають право на безкоштовне навчання, можуть одночасно брати участь в конкурсі і на бюджетну основу і на договірну основу.

3. Для участі в конкурсі на вступ до Академії на договірну і (або) бюджетну основу необхідно представити в встановлені Правилами прийому терміни:

 • заяву про прийом;
 • документ, що засвідчує особу, громадянство, або особу іноземного громадянина (або його копію);
 • документ про попередньому рівні освіти з додатком (або його копію);
 • документи, що підтверджують індивідуальні досягнення вступника, встановлені Правилами прийому (представляються на розсуд вступника);
 • 2 фотографії 3х4 см. (Для осіб, вступників не за результатами ЄДІ, а за результатами іспитів, які проводяться Академією).

3.1. При надходженні на бюджетну основу іноземний громадянин надає додаткові документи для співвітчизників (див. Вище п.п. 2.2), а також для громадян країн, зазначених вище в п.п. 2.1.2.

Якщо під час вступу до Академії іноземний громадянин представляє документ про попередньому рівні освіти, отриманий не в Російській Федерації, а в іноземній державі, то він також повинен представити свідоцтво Рособрнадзора про визнання іноземної освіти або пройти процедуру визнання безпосередньо в Академії. З більш детальною інформацією про процедуру визнання в Академії можна ознайомитися тут .

Документи, оформлені іноземною мовою надаються з перекладом на російську мову, завіреним нотаріально.

Якщо іноземний громадянин надходить на програми бакалаврату і специалітети за очною або очно-заочною (вечірньою) формами навчання, то вищевказані документи необхідно подати в такі строки:

 • з 20 червня по 26 липня - для вступників за результатами ЄДІ
 • з 20 червня по 10 липня - для вступників не за результатами ЄДІ, а за результатами іспитів, які проводяться Академією.
 • з 20 червня по 12 липня - для вступників на напрями підготовки 42.03.02 Журналістика та 54.03.01 Дизайн.

При надходженні на платне навчання іноземні громадяни здають 2 іспити в Академії в формі тестування або надають результати ЄДІ (за вибором вступника).

При надходженні на безкоштовне навчання іноземні громадяни здають 3 іспити в Академії в формі тестування або надають результати ЄДІ (за вибором вступника). З переліком вступних випробувань можна ознайомитися тут

З програмами іспитів, проведених Академією можна ознайомитися тут . Розклад іспитів, проведених Академією (з точним зазначенням адреси, аудиторії і часу проведення) буде розміщено не пізніше 1 червня тут .

Увага! У разі успішного проходження конкурсу та зарахування до складу студентів Академії, іноземні громадяни представляють також документи відповідно до міграційним законодавством РФ. Для отримання більш докладної інформації з даного питання необхідно звертатися на факультет до координатора по роботі з іноземним контингентом.

З питань вступу іноземних громадян необхідно звертатися:

Прийом документів на програми бакалаврату, специалітети і магістратури за договорами про надання платних освітніх послуг від іноземних громадян здійснюється Приймальними підкомісіями інститутів, факультетів.

Нормативне регулювання питань вступу на навчання іноземних громадян.

Федеральний закон Російської Федерації від 29.12.2012г. №273-ФЗ «Про освіту в Російській Федерації»
Федеральний закон від 31.05.2002 N 62-ФЗ «Про громадянство Російської Федерації»
Федеральний закон від 25.07.2002 N 115-ФЗ «Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації»
Федеральний закон від 24.05.1999 N 99-ФЗ «Про державну політику Російської Федерації відносно співвітчизників за кордоном»
Наказ Міністерства освіти та науки Росії від 14 жовтня 2015 р № тисячу сто сорок сім «Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітніми програмами вищої освіти - програмами бакалаврату, програмами специалітети, програмами магістратури» (в редакції Наказу Міністерства освіти та науки Росії від 31.07.2017 № 715)
Наказ Міністерства освіти та науки Росії від 28.07.2014 N 844 "Про затвердження Порядку відбору іноземних громадян і осіб без громадянства на навчання в межах встановленої Урядом Російської Федерації квоти на освіту іноземних громадян і осіб без громадянства в Російській Федерації" (в ред. Наказу Міністерства освіти та науки Росії від 17.03 .2015 N 248)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
* 62-ФЗ від 31.05.2002 «Про громадянство РФ». (При наявності поряд з громадянством Російської Федерації громадянства іншої держави в заяві про прийом вказується громадянство Російської Федерації).
** Як правило, додаткові вимоги встановлюються в частині необхідності проживання іноземних громадян на території РФ (тобто потрібна наявність посвідки на проживання / дозволу на тимчасове проживання).

Інфографіка. Надходження в Академію іноземних громадян на програми бакалаврату і специалітети в загальному порядку

Надходження в Академію іноземних громадян на програми бакалаврату і специалітети в загальному порядку

Надходження в рамках квоти

Прийом іноземних громадян, осіб без громадянства та співвітчизників, які проживають за кордоном, на навчання в Академію за рахунок бюджетних асигнувань федерального бюджету в межах квоти, встановленої постановою Уряду Російської Федерації від 8 жовтня 2013 р № 891 «Про встановлення квоти на освіту іноземних громадян і осіб без громадянства в Російській Федерації »здійснюється Академією в 2019/20 навчальному році за наступними напрямами підготовки програм бакалаврату, магістратури, науково-педагогічних кадрів в аспірантурі .

порядок прийому

1) Для участі в конкурсі на навчання в Академії в межах квоти необхідно надати наступні документи:

- заяву про прийом в межах квоти за формою, наведеною на сайті Академії;
- копія паспорта;
- медичний висновок про стан здоров'я іноземного громадянина;
- сертифікат встановленого зразка про відсутність ВІЛ-інфекції;
- Світлина.

Документи, виконані на іноземній мові, надаються з перекладом на російську мову, завіреним нотаріально на території РФ або Консульством РФ на території іноземної держави (допускається нотаріальне засвідчення перекладу документів на території наступних країн ).
Форма заяви про прийом в межах квоти, а також містити інформацію стосовно подачі документів в 2019/20 навчальному році буде розміщена на даній сторінці до початку прийому документів.

2) Вступники проходять вступне випробування у формі співбесіди ( програма співбесіди ). Співбесіди проводяться в міру формування груп з числа осіб, які подали необхідні документи.
3) Списки вступників рекомендованих до зарахування за результатами проведення вступного випробування направляються Приймальною комісією Академії в Міносвіти Росії для видачі направлень на навчання в межах квоти.
Вступники інформуються про дату і час проходження вступного випробування, а також про рекомендування до зарахування або про відмову в зарахуванні шляхом направлення відповідної інформації на електронну адресу, вказану в заяві.
4) Зарахування до Академії здійснюється після видачі Міністерства освіти та науки Росії направлення на навчання та надання вступником необхідних документів (перелік необхідних документів направляється на електронну пошту надходять рекомендованих до зарахування).

Терміни прийому в 2019/20 навчальному році:

Термін початку прийому документів - 11 лютий 2019 р
Термін завершення прийому документів - 20 травня 2019 р
Термін проведення вступних випробувань - з 18 лютого 2019 по 20 червня 2019 р

Контакти:
Управління освітньої політики: Тел .: +7 499 956-98-50, Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. У вас повинен бути включений JavaScript для перегляду.
Особистий прийом з питань надходження за квотою проводиться: Вівторок - четвер з 14.00 до 17.00 в кабінеті 1405 (корпус 9).
Для оформлення пропуску на територію Академії необхідно за 2 робочих дні до візиту направити на вказаний вище електронну адресу інформацію про ПІБ і точну дату візиту.