Барге. Відділ дистанційного навчання

ВІДДІЛ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  Відділ дистанційного навчання утворений з метою організації та забезпечення освітнього процесу в дистанційній формі отримання освіти, підвищення ефективності навчального процесу за рахунок широкого використання нових інформаційних технологій ВІДДІЛ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Відділ дистанційного навчання утворений з метою організації та забезпечення освітнього процесу в дистанційній формі отримання освіти, підвищення ефективності навчального процесу за рахунок широкого використання нових інформаційних технологій.

Детальна інформація на сайті: cdo.barsu.by

Заочне дистанційне навчання через інтернет

опис навчання
Процес навчання
Вища освіта I ступені
перепідготовка кадрів

опис навчання

 • Дистанційне навчання - це навчання за допомогою комп'ютера та Інтернету.
 • Навчання доступне 24 години на добу.
 • Навчання вдома, на роботі, у відрядженні (в будь-якому місці, де є комп'ютер і Інтернет) у зручний для вас час, в оптимальному темпі, що залежить виключно від вас.
 • Навчання не на шкоду основної зайнятості.

Дистанційне навчання (ДН) є формою отримання освіти, при якій в освітньому процесі використовуються кращі традиційні та інноваційні методи, засоби і форми навчання, засновані на комп'ютерних і телекомунікаційних технологіях.

Середовище навчання характеризується тим, що студенти віддалені від викладача в просторі, але в той же час вони мають можливість в будь-який момент підтримувати діалог за допомогою засобів телекомунікацій.

Популярність цієї форми навчання пояснюється тим, що вона має ряд незаперечних переваг у порівнянні з традиційною, зокрема, можливість навчатися у зручний час, в зручному місці і зручному темпі при поєднанні з основною професійною діяльністю.

В освітньому процесі ДО використовуються як традиційні (друковані), так і інноваційні засоби навчання, засновані на застосуванні комп'ютерної техніки і телекомунікацій:

 • навчально-методичні матеріали, розміщені на сайті відділу дистанційного навчання;
 • електронні навчально-методичні комплекси, спеціально розроблені для дистанційної форми отримання освіти, які містять теоретичний матеріал, відеоматеріал, практичні завдання, тести;
 • поточне і підсумкове тестування на сайті відділу дистанційного навчання;
 • спілкування з викладачем за допомогою електронної пошти, онлайн консультацій.

Заочне дистанційне навчання в Барге передбачає:

 • організацію очних лабораторно-екзаменаційних сесій (обов'язковий мінімум аудиторних занять) тривалістю від 5 до 10 днів двічі на рік;
 • реєстрацію слухачів (студентів) (видача логіна і пароля) на сайті дистанційного навчання Барге;
 • забезпечення слухачів (студентів) основним об'ємом досліджуваного матеріалу за допомогою інформаційних комунікаційних технологій (мультимедійні презентації з навчальних дисциплін, електронні навчально-методичні комплекси, практичні посібники в електронному вигляді на сайті дистанційного навчання Барге);
 • взаємодія студентів і викладачів через Інтернет в процесі навчання (онлайн навчальні заняття, форум, консультація, чат, відправка контрольних, рефератів, курсових по електронній пошті);
 • надання можливості самостійної роботи з освоєння досліджуваного навчального матеріалу;
 • оцінку знань і навичок в процесі навчання (поточний і підсумкове тестування в мережі Інтернет, залік, іспит - очно).

Процес навчання

Навчальний процес ґрунтується на поєднанні аудиторної роботи (лекції, практичні заняття, консультації, заліки, іспити) в період сесії, і самостійної роботи студентів на основі електронних навчально-методичних комплексів та іншої навчальної, наукової та методичної літератури. Самостійну роботу студент може здійснювати або з домашнього комп'ютера, або у відділі дистанційного навчання.

Кожен студент (слухач) після зарахування отримує доступ до навчально-методичних матеріалів курсів, розміщених на сайті відділу дистанційного навчання. Студенти (слухачі) забезпечуються електронними навчально-методичними матеріалами з дисциплін, що вивчаються, які включають програми по досліджуваних дисциплін, курси лекцій, практичні завдання, відео-практичні заняття, лабораторні практикуми, довідковий матеріал, тести. В процесі навчання передбачено проведення онлайн навчальних занять, форумів, де кожен з учасників курсу може задати для обговорення будь-які питання по курсу, і чатів, що дозволяють співрозмовникам обмінюватися друкованими повідомленнями в режимі реального часу. Професорсько-викладацький склад здійснює консультування студентів в ході вивчення дисциплін онлайн, за допомогою електронної пошти або очно; перевірку контрольних, рефератів, курсових, лабораторних робіт та інших практикумів, які подаються студентами на електронних носіях протягом навчальних семестрів, а також проведення екзаменаційних сесій з очним прийомом заліків та іспитів ..

Вища освіта I ступені

Відповідно до Правил прийому до вищих навчальних закладів Республіки Білорусь і Порядком прийому до Університету, прийом в Барановичский державний університет за заочною дистанційною формою отримання освіти здійснюється за такими спеціальностями:

Спеціальність (спеціалізація)

Кваліфікація

Термін навчання

Вступні іспити

Отримання вищої освіти на базі середньої спеціальної освіти

1-26 02 03 Маркетинг

Маркетолог-економіст

3 роки

Предмети профільного випробування:
Основи менеджменту (письмово) *
Економіка організації (письмово) *

1-25 01 08 03 07 Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в агропромисловому комплексі

економіст

3 роки

Предмети профільного випробування:
Бухгалтерський облік (письмово) *
Економіка організації (письмово) *

1-01 01 01 Дошкільна освіта

педагог

3 роки

Предмети профільного випробування:
Педагогіка (письмово) *
Психологія (письмово) *

* Вступні випробування проводяться в університеті в письмовій формі

перепідготовка кадрів

Інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки Барге спільно з відділом дистанційного навчання здійснює перепідготовку фахівців з вищою освітою та студентів останніх двох курсів установ вищої освіти за заочною дистанційною формою отримання освіти за спеціальностями ::

спеціальність

Кваліфікація

тривалість навчання

Бухгалтерський облік і контроль в промисловості

Бухгалтер-економіст

18 місяців

Економіка і управління на підприємстві промисловості

Економіст-менеджер

20 місяців

маркетинг

Маркетолог

18 місяців

Правознавство

юрист

21 місяць

економічне право

Юрист зі знанням економіки

21 місяць

Дошкільна освіта

педагог

23,5 місяця

Для зарахування на навчання з перепідготовки надаються такі документи:

 • заяву про вступ встановленої форми;
 • оригінал і копія диплома про вищу (середню спеціальну) освіту;
 • 3 фотокартки розміром 3x4;
 • оригінал і копія свідоцтва про визнання документа про освіту, виданого в іноземній державі, і встановленні його еквівалентності (відповідності) документу про освіту Республіки Білорусь (для осіб, які здобули вищу (середню спеціальну) освіту в організаціях іноземних держав);
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • завірена посторінково за місцем навчання копія залікової книжки (для студентів старших курсів);
 • письмову згоду ректора з місця основного навчання (для студентів старших курсів).

Оплата за навчання проводиться в п'ять етапів.

Після закінчення навчання слухачі отримують диплом державного зразка про перепідготовку з присвоєнням відповідної кваліфікації.

Набір слухачів за вищевказаними спеціальностями проводиться постійно протягом навчального року.

Прийом документів здійснюється за адресою: Маяковського, 11, каб. 207 з 9-00 до 17-00, перерва з 13.00 до 14.00.

Запрошуємо всіх бажаючих навчатися дистанційно.

Адреса:

каб. 212, вул.Маяковського, 11, 225 409 г.Барановічі, Брестська обл.

Начальник відділу
дистанційного навчання

Істная Ольга Олександрівна

Телефон:

+375 163 41 17 58, +375 163 42 22 16

Факс

+375 163 42 16 86