Вісник ІШ ДВФУ

  1. Статистика відвідувань сайту і статистика РИНЦ від 27.12.2018 >>> ВСІ НОМЕРИ ЖУРНАЛУ ,...
  2. Т ЕМАТІКА ЖУРНАЛУ і відповідальні за розділи
  3. Тематика журналу. Журнал приймає статті російською та англійською (за умови наявності адекватного...
  4. ПРАВИЛА ЖУРНАЛУ і оформлення списку використаних джерел

Статистика відвідувань сайту і статистика РИНЦ від 27.12.2018 >>>

ВСІ НОМЕРИ ЖУРНАЛУ , ОСТАННІЙ НОМЕР , № 4 (37), 2018

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ (і списку використаних джерел)

ДОПОМОГА ПОЧАТКІВЦЯМ АВТОРАМ

,

Т ЕМАТІКА ЖУРНАЛУ і відповідальні за розділи

Вісник Інженерної школи ДВФУ

Науковий електронний (мережевий) журнал
До 2012 року - «Вісник Далекосхідного державного технічного університету»

Заснований і видається з 2009 р Засновник: Далекосхідний федеральний університет. «Вісник Інженерної школи ДВФУ» - мережеве видання науково-технічної спрямованості (рецензованих). Періодичність виходу журналу - 4 рази на рік, раз в квартал (останні числа останнього місяця кварталу).

З нами: Міжнародний центр ISSN (ISSN 2227-6858, 05.08.2014). «Роскомнадзор»: свідоцтво Ел № ФС77-54742 від 17.07.2013.
З нами: Міжнародний центр ISSN (ISSN 2227-6858, 05 Свідоцтво про реєстрацію Статут Вісника Інженерної школи ДВФУ

Включений: «ПЕРЕЛІК ... ВАК» (з 27.06.2017), міжнародні бази даних Ulrich's Periodicals Directory (Каталог періодичних видань Ульріха, США), EBSCO Publishing (США; Licence Agreement 26th October, 2014 року), російські наукові БД наукового цитування: РИНЦ - Російський індекс наукового цитування (eLIBRARY.RU; договір № 06-88 / 219-07 / 2011R від 12 липня 2012 року), ВІНІТІ - Всеросійський інститут наукової і технічної інформації Російської академії наук.

Мета журналу - надання вченим і співробітникам Інженерної школи і всього Далекосхідного федерального університету, їх колегам в Росії і за кордоном можливості на основі відкритого доступу та широкого обміну інформацією публікувати результати своїх досліджень, сприяючи прогресу в областях, пов'язаних з інженерною справою і знаннями. Завдання «Вісника Інженерної школи ДВФУ» - інформувати наукову спільноту про нових теоретичних і практичних розробках в областях, пов'язаних з інженерним знанням, пошуком нових технологій в додатку до будівельної галузі та архітектурі (див. Тематику журналу).

Архів журналу зберігається за всі роки. Його збереження забезпечується виданням диска з архівом за кожний минулий рік і (згідно із законодавством про пресу, який передбачає обов'язкову розсилку примірників видання) державною реєстрацією в «Інформрегістр» (Москва).

Редакційна колегія «Вісника Інженерної школи ДВФУ» складається з дослідників і фахівців Росії (Москва, Санкт-Петербург, Єкатеринбург, Хабаровськ) та інших країн (Англія, Ізраїль, Австралія, Китай).

Терміни прийому статей.

Статті приймаються протягом року. Для того щоб встигнути в черговий номер, потрібно подавати рукопис як мінімум за 2 місяці до виходу журналу (див. Графік нижче).

Тематика журналу. Журнал приймає статті російською та англійською (за умови наявності адекватного перекладу) мовами, що містять результати досліджень і практичних розробок. Надіслані статті повинні відповідати розділах журналу і наступними спеціальностями за класифікацією ВАК:

МЕХАНІКА 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла (технічні науки);
01.02.06 - Динаміка, міцність машин, приладів та апаратури (технічні науки)

кораблебудування
05.08.01 - Теорія корабля і будівельна механіка (технічні науки)
05.08.03 - Проектування і конструкція суден (технічні науки)
05.08.04 - Технологія суднобудування, судноремонту та
організація суднобудівного виробництва (технічні науки)
05.08.05 - Суднові енергетичні установки та їх елементи (головні і допоміжні) (технічні науки)
05.08.06 - Фізичні поля корабля, океану, атмосфери і їх взаємодія (технічні науки)

З троительство ТА АРХІТЕКТУРА
05.23.01 - Будівельні конструкції, будівлі та споруди (технічні науки)
05.23.04 - водопостачання, каналізації, будівельні системи охорони водних ресурсів (технічні науки),
05.23.05 - Будівельні матеріали та вироби (технічні науки)
05.23.07 - Гідротехнічне будівництво (технічні науки),
05.23.11 - Проектування і будівництво доріг, метрополітенів, аеродромів, мостів і транспортних тунелів (технічні науки)
05.23.16 - Гідравліка та інженерна гідрологія (технічні науки)
05.23.17 - Будівельна механіка (технічні науки)
05.23.19 - Екологічна безпека будівництва та міського господарства (технічні науки)
05.23.20 - Теорія та історія архітектури, реставрація та реконструкція історико-архітектурної спадщини (технічні науки)
05.23.21 - Архітектура будівель і споруд. Творчі концепції архітектурної діяльності (технічні науки)

ГРАФІК ВИХОДУ ЖУРНАЛУ

Дата виходу № 1 (38): март
Дата виходу № 2 (39): червень
Дата виходу № 3 (40): сентябрь
Дата виходу № 4 (41): грудень

Умови публікації.

Плата за публікацію рукописів не стягується.
Обов'язкова перевірка в системі Антиплагіат (бажано, щоб автори перевірили статтю перед тим, як здати її в редакцію).
Показники на оригінальність (унікальність) статті:
від 95% - відмінна унікальність;
від 90% - хороша;
від 80% - середня;
від 60% - задовільна;
нижче 60% - копіювати контент.
Журнал публікує: наукові статті (разом з ілюстраціями) об'ємом менше 1 друкованого аркуша (тобто 40 000 знаків з пробілами, включаючи список літератури, таблиці та малюнки з підрисунковими підписами), російською та англійською мовами, перевага - науковим оглядам. Крім того, приймаються повідомлення про конференції, семінари, а також про видану науковій літературі, рецензії на наукові видання - обсяг таких матеріалів не повинен перевищувати 1-4 сторінки, докладніше див . ПРАВИЛА ЖУРНАЛУ .

ПРАВИЛА ЖУРНАЛУ і оформлення списку використаних джерел

Головні положення правил

1. Н ужна чітка кореляція заголовки, анотації, цілі статті і ув'язнення.

2. Д ля доступного сприйняття статті рекомендується дотримуватися чіткої структури.

Після анотації російською мовою (не можна: посилання на джерела і символи) слідують:

1) теоретичні передумови: огляд стану питання,
2) чітко сформ улірованная мета статті, постановка завдання з упором на новизну,
3) опис рішення задачі, експеримент (моделювання),
4) обговорення результатів,
5) висновок і подальші напрямки дослідження,
6) список літератури з російськими та зарубіжними публікаціями по темі, в основному за останні 10 років (прохання врахувати некоректність приведення великого числа власних робіт, тобто самоцитування - воно не тільки суперечить науковій етиці, але й негативно позначається на підрахунках ваших рейтингів) . Навчальна література (підручники, навчальні посібники і т.п.) в наукових статтях не наводиться, так як це показник студентського рівня.

Прохання врахувати, що ті автори, хто під час роботи над статтею віддають її в інший журнал, в "Віснику" не публікуються протягом року або двох. Рукописи, що не відповідають встановленим вимогам, не реєструються. Замовні і цінні листи і бандеролі редакція не отримує. Рукописи поштою не повертаються.

Порядок публікації. Матеріали приймаються протягом року. Редакція залишає за собою право їх відбору та відмови в публікації. Рішення про публікацію виносить редакційна колегія або головний редактор протягом трьох місяців з дня отримання матеріалів. Надіслані матеріали не повертаються. Рукописи (роздруківка в 1 прим. І електронна версія на CD або на флешці) приймаються: для жителів Владивостока за адресою: Владивосток, Російська острів, кампус ДВФУ, корп. З (Інженерна школа, каб. С714, редакційно-видавничий відділ, редакція журналу, тел. +7 (423) 2652424 (додатковий 2571), внутрішній - (25-71). Для іногородніх: по e-mail: [email protected] . Редакція має право відхилити чи повернути на доопрацювання оформлені не за правилами статті. Потім робота передається на рецензування, термін якого - до одного місяця. Ім'я рецензента не розголошується. Статтю з рецензією висилають автору, який повинен усунути зауваження і в листі викласти, що він виправив в роботі відповідно до цих зауважень. Статтю знову вичитує редактор і погоджує з автором. Роботу включають в план номера. Зміст номера стверджує головний редактор, за яким залишається право відхилити статтю по серйозним на те підстав (конфлікт інтересів, недостатній рівень новизни дослідження і т.п.).

Рецензування. Журнал «Вісник Інженерної школи ДВФУ» здійснює політику публікації якісних результатів досліджень при проведенні ретельного, але доброзичливого рецензування. Пріоритет у рецензуванні та опублікуванні мають рукописи, що містять важливі результати. Надіслані до редакції статті, що відповідають вимогам журналу, реєструються і піддаються подвійному анонімному рецензування (рецензента не повідомляються прізвища авторів, авторам - прізвища рецензентів). На підставі рецензій, а також після перевірки відповідального за розділ (рубрику) члена редколегії приймається рішення про схвалення або відхилення статті або про необхідність її доопрацювання. Мотивоване рішення направляється авторам. Термін рецензування - до 1 місяця. Автор повинен відповісти на всі зауваження рецензента (прописати цей відповідь в самій рецензії, після зауважень).

Детально про порядок рецензування см. По ЗАСЛАННІ: https://www.dvfu.ru/upload/medialibrary/818/Положение_о_рецензировании.docx

Рецензія із зазначенням автора рецензії може бути надана лише за запитом експертних рад в ВАК. Редакція журналу зобов'язується направляти копії рецензій в Міністерство освіти і науки Російської Федерації під час вступу відповідного запиту.
Стаття включає: УДК, при наявності - ORCID (Open Researcher and Contributor ID), унікальний код учасника для ліквідації різночитань в іменах, як його отримати - см. За цим посиланням: https://www.dvfu.ru/upload/medialibrary/e49/ORCID.docx

Включає також на початку статті російською мовою - анотацію, ключові слова, список літератури і ці ж елементи англійською мовою в кінці статьі.Прінятие до публікації статті проходять необхідну редакційну обробку. До кожної статті додається заповнена прийняте в вашому вузі (організації) ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК про можливість її опублікування у відкритій пресі, для ДВФУ. Сейч ас цей висновок можна отримати через Директум. Форму документів можна завантажити тут:

ЕКСПЕРТНЕ ЗАКЛЮЧЕНІЕ ЕКСПЕРТНЕ ЗАКЛЮЧЕНІЕ.zip

Видавнича етика журналу. «Вісник Інженерної школи» ґрунтується на традиційних етичних принципах російської наукової періодики, підтримує Кодекс етики наукових публікацій, сформульований Комітетом з етики наукових публікацій (Росія, Москва), і будується з урахуванням етичних норм роботи редакторів і видавців, закріплених в Кодексі поведінки і керівних принципах найкращої практики для редактора журналу (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors) і Кодексі поведінки для видавців і авторів журналу (Code of Conduct for Journal Publishers; Responsible research publication: international standards for editors; Responsible research publication: international standards for authors), розроблених Комітетом з публікаційній етики - Committee on Publication Ethics (COPE).

Збірник перекладів російською мовою рекомендацій COPE з етики наукових публікацій .

Збірник рекомендацій COPE з етики наукових публікацій англійською мовою .

ДЕТАЛЬНО про етичні видавничих принципах для авторів, редакторів і рецензентів «Вісника Інженерної школи ДВФУ» см. Рубрику «Видавнича етика журналу» .

ISSN 2227-6858

Головний редактор
Олександр Тевьевіч Беккер, член-кореспондент РААСН, д.т.н., професор, директор Інженерної школи ДВФУ,
e-mail: [email protected]
Відповідальний секретар редколегії
Галина Борисівна Арбатська
Тел. +7 (423) 2652424, додатковий 2571
e-mail: [email protected]
Редакція журналу (підрозділ редакційно-видавничого відділу Інженерної школи ДВФУ)
Далекосхідний федеральний університет, Кампус ДВФУ, о. Російська, Інженерна школа, корпус С, рівень 7, каб. С714 Тел. +7 (423) 2652424, додатковий 2571
Е-mail: [email protected]