Берсенєва Н.А.

 1. Наталія Олександрівна Берсенєва
 2. біографія
 3. Сфера наукових інтересів
 4. Научні публікації

Науковий співробітник Науково-освітнього центру  євразійських досліджень ЮУрГУ  Наталія Олександрівна Берсенєва  Кандидат історичних наук  Телефон: 8 922 018 00 69  E-mail:  bersenevana [at] susu [dot] ru  ;  bersnatasha [at] mail [dot] ru  біографія  Народилася 18 лютого в Омську

Науковий співробітник Науково-освітнього центру
євразійських досліджень ЮУрГУ

Наталія Олександрівна Берсенєва

Кандидат історичних наук

Телефон: 8 922 018 00 69
E-mail: bersenevana [at] susu [dot] ru ; bersnatasha [at] mail [dot] ru

біографія

Народилася 18 лютого в Омську. У 1991 - закінчила Омський державний університет. З 2001 по 2004 вчилася в очній аспірантурі Інституту історії і археології УрВ РАН. Науковий керівник - д.і.н. Л.Н. Корякова. Захистила кандидатську дисертацію «Похоронна обрядовість населення Середнього Прііртишья в епоху раннього заліза: соціальні аспекти (за матеріалами Саргатськекультури)», науч. рук. д.і.н. Л.Н. Корякова, 2005).

З 1991 - молодший науковий співробітник в Археологічної лабораторії Омського державного педінституту. З 1996 по 1998 - молодший науковий співробітник Археологічної лабораторії Омського держуніверситету. З 2005 - науковий співробітник Інституту історії і археології УрВ РАН. З 2002 - член Європейської Асоціації археологів (ЕАА), робочої групи при ЕАА «Археологія гендеру в Європі» (AGE), а також Всесвітнього археологічного конгресу (WAC). З 2010 р складається в «Товаристві вивчення дітей в минулому» (The society for the Study of Childhood in the Past) (UK). Автор понад 90 публікацій.

Сфера наукових інтересів

Похоронна обрядовість товариств епохи бронзи і раннього заліза Уралу та Західного Сибіру, ​​гендерна та «соціальна» археологія, археологія вікових груп.

Научні публікації

 1. Women and Children in the Sargat Culture // Are All Warriors Male? Gender Roles on the Ancient Eurasian Steppe / K. Linduff and K. Rubinson (eds.). AltaMira Press. 2008. P.131
 2. Понеділок, культура і суспільство лісостепового Зауралля в другій половині I тис. До н.е. (За матеріалами Павліновского археологічного комплексу). Єкатеринбург; Сургут: Видавництво «Магеллан», 2009. 298 с. (У співавт. З Л. Н. Коряковой і ін.)
 3. Child Burials during the Middle Bronze Age of South Urals (Sintashta Culture) // Situating Gender in the European Archaeologies / LH Dommasnes, T. Hjorungdal, S. Monton-Subias, M. Sanchez Romero, NL Wicker (eds.). Budapest: Archaeolingua, 2010. P.161-180.
 4. Похоронні пам'ятники Саргатськекультури Середнього Прііртишья: гендерний аналіз // Археологія, етнографія і антропологія Євразії. 2010. № 3 (43). С.72-81.
 5. Соціалізація дітей як один із напрямів соціокультурної адаптації в стародавніх суспільствах (за матеріалами сінташтінской культури) // Уральський історичний вісник. 2010. № 2. С. 38-45.
 6. Соціальна археологія: вік, гендер і статус в похованнях Саргатськекультури. Єкатеринбург: УрВ РАН, 2011. 204 с.
 7. Варіативність похоронної практики сінташтінского населення (пошук пояснювальних моделей) // Вісник НГУ. 2012. Т. 11. Вип. 3. С.148-170. (У співавт. З А.В.Епімаховим).
 8. "Armed" Females of Iron Age Trans-Uralian Forest-Steppe: Social Reality or Status Identity? // Tumuli Graves - Status Symbol of the Dead in the Bronze and Iron Ages in Europe / V. Sirbu and C. Schuster (eds.). BAR international Series 2396. 2012. P. 53-60.
 9. Інтрамуральні поховання дітей на поселеннях першої третини II тис. До н.е. в Південному Зауралля // Археологія, антропологія і етнографія Євразії. 2013. № 3. С. 59-67. (У співавт. З Н.Б. Виноградовим).
 10. Поховання людей старшої вікової групи (саргатская культура) // Російська археологія. 2013. №1. С. 22-29.
 11. Дитячі поховання ранніх кочівників Південного Уралу (IV-II ст. До. Н.е.) // Вісник археології, антропології та етнографії. 2013. №2 (21). С. 36-44. (У співавт. З А.Х. Гільмітдіновой).
 12. Сліди дитинства. Пошук дітей в археологічному джерелі і вивчення керамічних артефактів (епоха бронзи Південного Зауралля) // Вісник НГУ. Серія: історія, філологія. - Т. 13. - Вип. 3. Археологія і етнографія. - 2014. С. 88-100. (У співавт. З Е.В. Купріянової і А.Г. Берсенєвим).
 13. Можливості синтезу геофізичної і археологічної інформації при інтерпретації результатів розкопок (на прикладі поселення бронзового століття Кам'яний Амбар) // Вісник археології, антропології та етнографії. - 2015. - № 1 (28). - С. 4-14. (У співавт. З А.В. Епімаховим, В.В. Носкевічем, Н.В Федорової).
 14. Homo Ludens бронзового століття Південного Уралу (ігри та іграшки) // Вісник КемГУ. 2015. - № 2 (62). - Т. 6. - С. 24-28. (У співавт. З А.В. Епімаховим).

Armed" Females of Iron Age Trans-Uralian Forest-Steppe: Social Reality or Status Identity?