ІРНІТУ-Інститут енергетики

 1. Структура Інституту енергетики ІРНІТУ:
 2. Науково-дослідні та навчально-дослідні лабораторії інституту:

Задати питання директору


Задати питання директору

Інститут енергетики створений в ФГБОУ ВПО «Іркутський державний технічний університет» (Наказ №1215-О від 18.12.2013 р) для забезпечення кваліфікованими інженерними кадрами підприємств електроенергетичної галузі Східно-Сибірського регіону, для реалізації фундаментальних і прикладних наукових досліджень в галузі електроенергетики, електротехніки , електротехнологій, теплоенергетики, теплотехніки і створення енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій.
Своїм народженням енергетичний факультет (нині - Інститут енергетики) зобов'язаний бурхливому розвитку промисловості і енергетики Іркутській області. Історія його почалася в 1961 р, коли на гірському і металургійному факультетах провели перший набір студентів з енергетичних спеціальностей. Як самостійний структурний підрозділ факультет був організований наказом № 38 по Іркутському політехнічному інституту (ІПІ) від 1 лютого 1963 роки (на виконання наказу № 792 Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти Української РСР від 30 листопада 1962 г.).

У 2013 р, в рамках реалізації програми розвитку Іркутського державного технічного університету і в рік свого п'ятдесятирічного ювілею, енергетичний факультет було реорганізовано в Інститут енергетики (Наказ №1215-О від 18.12.2013 р)

Основною сферою діяльності інституту є - науково-освітня. Загальний контингент учнів становить більше 1000 осіб, 110 викладачів, понад сто співробітників навчально-допоміжного персоналу.

Реалізація в Інституті енергетики багаторівневої системи підготовки, надає студентам широкі можливості вибору свого індивідуального шляху для досягнення тієї чи іншої ступені вищої освіти відповідно до свого інтересом, талантом, якістю навчання, можливостями, потребами суспільства.

Реалізована модель організації навчального процесу в Інституті енергетики передбачає посилення фундаментальної підготовки з природничо-наукових і загально-професійних дисциплін, широкому виборі профілів підготовки, збільшення числа елективних курсів за вибором студентів.

Випускники готуються до проектно-конструкторської, виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, науково-дослідної, технагляду та сервісно-експлуатаційної діяльності на об'єктах галузей народного господарства відповідно до профілю підготовки.

Високий рівень підготовки фахівців електро- і теплоенергетиків в Інституті енергетики забезпечується наявністю висококваліфікованого професорсько-викладацького складу із залученням до навчального процесу фахівців-виробничників і провідних вчених Інституту систем енергетики ім. Л.А. Мелентьєва РАН, оптимальним вибором спецкурсів, поєднанням експериментальних і теоретичних методів з широким використанням комп'ютерної техніки, сучасного наукового і технологічного обладнання, широкої бази навчальної літератури, аудіовізуальної техніки, застосуванням нових форм навчання, в тому числі інтерактивних. Участь професорсько-викладацького складу інституту, його аспірантів в науково-дослідній роботі забезпечує інтеграцію освітнього процесу з передової сучасною наукою.

Інститут здійснює підготовку енергетиків:

 • за профілями освітніх напрямків ФГОС «Електроенергетика та електротехніка» і «Теплоенергетика і теплотехніка»:
  • Електричні станції, Електропостачання, Електропривод і автоматика;
  • Теплові електричні станції, Промислова теплоенергетика
 • за профілями прикладного бакалаврату освітнього спрямування ФГОС-3 «Електроенергетика та електротехніка» (за договорами з МУП «Іркутскгорелектротранс» і ВАТ «Іркутсккабель»):
  • Електроізоляційна, кабельна і конденсаторна техніка, Електричний транспорт

Магістерські програми (ФГОС):

 • Електричні станції, системи та мережі
 • Оптимізація розвиваються систем електропостачання
 • Комп'ютерні технології в електроприводі
 • Інтелектуальні системи електропостачання
 • Фізика електроізоляційної, кабельної та конденсаторної техніки
 • Енергоефективність, енергоаудит та управління енергогосподарством
 • Технологія виробництва електричної та теплової енергії
 • Прогнозування і стратегії розвитку енергосистем і комплексів в регіоні
 • Технічне забезпечення оптимального функціонування електричного транспорту

Сьогодні до складу інституту входять 6 кафедр, 4 навчально-дослідних і науково-освітніх центру, 4 навчально-дослідних і 4 науково-дослідні лабораторії, близько 30 навчальних лабораторій, 3 студентських науково-дослідних об'єднання, два малих інноваційних підприємств.

Спільно з Корпоративним навчально-дослідним центром "Іркутськенерго-ІРНІТУ" здійснюється реалізація додаткових освітніх програм, узгоджених з ВАТ «Іркутськенерго», ВАТ «Іркутська електромережева компанія», ВАТ «Іркутська енергозбуткова компанія»:

 • Автоматизовані системи управління об'єктами теплових електростанцій
 • Релейний захист і електроавтоматика електричних станцій і підстанцій на мікропроцесорах »
 • Ремонт і експлуатація електротехнічного обладнання електричних станцій і підстанцій
 • Експлуатація теплотехнічного обладнання і теплових мереж
 • Ремонт теплотехнічного обладнання і теплових мереж
 • Збутова діяльність в енергетиці
 • Безпека технологічних процесів і виробництв

Структура Інституту енергетики ІРНІТУ:

Кафедри інституту:


Науково-освітні та навчально-інноваційні центри інституту:

 • Навчально-інноваційний центр «Енергоефективність» -
  • Відділ метрології та стандартизації
  • Відділ енергообліку
  • Відділ енергоаудиту
  • Лабораторія якості води
 • НОЦ «Техніка високих напруг»
 • НОЦ «Молекулярна електроніка»
 • УЦ «Енергозберігаючий асинхронний електропривод фірми Danfoss»
 • КУІЦ "Іркутськенерго-ІРНІТУ"

Науково-дослідні та навчально-дослідні лабораторії інституту:

 • НДЛ «Інтелектуальні мережі (SmartGrid) для ефективної енергетичної системи майбутнього» енергопостачання
 • НДЛ «Техніка високих напруг»
 • НДЛ «Діагностика електрообладнання»
 • НДЛ режимів роботи електроенергетичних систем
 • Уіл моделювання енергетичних систем
 • Уіл високоефективного електрообладнання та нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії
 • Уіл оптики і квантової фізики
 • Уіл «електротехнологічний і конструкційну матеріалознавство»

Наукові та інноваційні об'єднання студентів:

 • Науково-творче об'єднання студентів та молодих вчених «Енергія»
 • Науково-дослідне студентське конструкторське товариство «Діагностика трубопроводу»
 • Мале інноваційне підприємство «НаукПром»
 • Мале інноваційне підприємство «Технолог»

Інститут енергетики здійснює наукову діяльність за наступними напрямками:

 • Підвищення вибухобезпеки пилоприготувальних обладнання пиловугільних ТЕС.
 • Реконструкція котельних агрегатів середньої потужності із застосуванням системи нижнього дуття з метою зниження шкідливих викидів і підвищення ефективності роботи котлів.
 • Водопідготовка на теплових електричних станціях і промислових підприємствах.
 • Розробка і вдосконалення технологій очищення стічних вод систем золовидалення, хімічно забруднених вод.
 • Енергетичні баланси теплоенергетичних установок і теплоенергетичних систем.
 • Оптимізація режимів робіт систем теплопостачання з метою підвищення їх ефективності, надійності і економічності.
 • Дослідження перенапруг в електроустановках з урахуванням специфіки застосування нового технологічного устаткування.
 • Модернізація електроприводу на ТЕС.
 • Розробка технології, отримання та дослідження нового композиційного матеріалу, що пов'язує - гібридного пеку.
 • Раціональне використання важких нафтових залишків у створенні гібридних зв'язуючих матеріалів для алюмінієвої промисловості.
 • Вуглецеві відновники для виробництва губчатого заліза.
 • Дослідження електромагнітної обстановки на об'єктах енергосистеми. Пропонуються заходи щодо підвищення надійності роботи електрообладнання.
 • Дослідження наведених напружень на відключених повітряних лініях 110, 220 і 500 кВ. Пропонуються заходи безпечного виконання робіт на лініях.
 • Дослідження показників якості електричної енергії (ПКЕ) в схемі електропостачання ІркАЗ після реконструкції 2-ї серії і підключення 5-ї серії. Оцінюється ефективність застосування фільтрокомпенсуючі пристрої ФКУ 220 кВ.
 • Дослідження причин підвищеної пошкоджуваності ліній електропередачі 110, 220 і 500 кВ. Пропонуються ефективні методи визначення місця пошкодження ліній і скорочення термінів їх ремонту.
 • Розробка автоматизованої системи контролю якості електроенергії.
 • Дослідження якості електричної енергії в системах електропостачання алюмінієвих заводів та розробка заходів щодо поліпшення показників якості електричної енергії.
 • Дослідження і вдосконалення методів визначення місця пошкодження на лініях електропередач.
 • Розробка методів розрахунку спеціальних режимів електроенергетичних систем методом фазних координат.
 • Дослідження перенапруги в електроустановках з урахуванням специфіки застосування нового технологічного обладнання (вакуумних вимикачів і обмежувачів перенапруги).
 • Проектування, розробка і впровадження систем електропостачання промислових підприємств, систем контролю і управління енергетичними об'єктами.
 • Використання техногенної сировини для виробництва будівельних безцементних матеріалів з використанням мінеральних наночастинок (бордюрний камінь, стінові блоки, штукатурні суміші і т.д.)
 • Дослідження властивостей нізкометаморфізованних торфів Іркутської обл. для отримання вуглецевих матеріалів (пірококса і пироуглерода) з використанням енергозберігаючих технологій.
 • Дослідження впливу мікрохвильового випромінювання на речовини органічного і мінерального походження (сушка, піроліз, розчинення, дроблення і т.д.).

Інститут енергетики ИрГТУ тісно співпрацює з академічними інститутами СО РАН - Інститут систем енергетики ім. Л.А.Мелентьева, Інститут геохімії, Інститут органічної хімії, промисловими і наукомісткими підприємствами регіону - ВАТ «Іркутськенерго», ВАТ «Іркутська електромережева компанія» ТОВ «Іркутська енергозбуткова компанія» МУП «Іркутскгорелектротранс», МРСК Сибіру - «Бурятенерго», ТОВ « Іркутсккабель », МУП« облкомуненерго »і багатьма іншими, що забезпечує високу якість підготовки і затребуваність фахівців.

Інститутом енергетики ИрГТУ укладені договори про співпрацю з рядом зарубіжних університетів: OttovonGuerickeUniversitaetMagdeburg (м Магдебург, Німеччина), WroclawUniversityofTechnology (м Вроцлав, Польща), Монгольський державний університет науки і технологій (г.Улан-Батор, Монголія).

З 2014/2015 навчального року розпочато реалізацію спільної магістерської програми з OttovonGuerickeUniversitaet Magdeburg (м Магдебург, Німеччина) - «Інтелектуальні системи електропостачання»

додатково