Кафедра археології, етнології, давньої та середньовічної історії

Кафедра археології, етнології, давньої та середньовічної історії

Кафедра археології, етнології, давньої та середньовічної історії

Традиції етнографічних та археологічних досліджень в Кубанському державному університеті сягають корінням в початок 1920-х рр., Коли в рамках словесно-історичного (надалі гуманітарного) факультету діяла кафедра краєзнавства, і працювали такі визнані вчені, як етнолог А. Н. Грен, історик і археолог Н. А. Захаров і філолог-адиговед Д. А. Ашхамаф. На жаль, через сталінських репресій і не менш важкого удару, який завдала Велика Вітчизняна війна, наступні два десятиліття звели успіхи цих двох бурхливо розвиваються наукових дисциплін практично до нуля.

У 1950-1960-і рр. подальший розвиток адиговеденія і археології на факультеті було пов'язано з іменами М. В. Покровського і Н. В. Анфімова. Після перетворення Краснодарського педінституту в Кубанський університет (1970) відновилося і систематичне викладання етнології на кафедрі загальної історії. У червні 1981 р з неї виділилася окрема кафедра історії стародавнього світу та середніх віків, а в 2006 р вона знайшла свою нинішню назву - кафедра археології, етнології, давньої та середньовічної історії.

Засновником кафедри, котра керувала нею з 1981 по 2011 рік, є д. І. н., проф. Н. І. Кирей. З листопада 2011 р цю посаду займає к. І. н. І. В. Кузнєцов.

Члени кафедри підтримують наукові зв'язки із зарубіжними науковими центрами, серед яких: Університет прикладних, технічних і економічних наук (м Берлін); Північно-Західний Університет (Еванстон, шт. Іллінойс); Університет Сан-Дієго; Європейський центр з проблем меншин (м Фленсбург, Німеччина). Також кафедра співпрацює з провідними університетами країни (СП6ГУ, МГУ, ІСАА при МГУ, ЮРФУ і ін.) І російськими академічними центрами (Інститут археології РАН, Інститут етнології та антропології РАН, Інститут історії матеріальної культури РАН, Ермітаж).

В різний час під егідою кафедри діяли і продовжують діяти: НДІ археології (директор - І. І. Марченко), що випускає щорічник «Матеріали і дослідження по археології Кубані»; Центр понтійсько-кавказьких досліджень (керівник - І. В. Кузнєцов), який видавав «Бюлетень: антропологія, меншини, мультикультуралізм» (вийшло - 8 випусків).

На кафедрі працюють: магістратура за напрямом «Історія» (програма «Етнічні проблеми і культурне різноманіття»), аспірантура і докторантура (спеціальність «Загальна історія»).

В даний час колектив кафедри археології, етнології, давньої та середньовічної історії складається з: 2 професорів, докторів наук; 1 професора, кандидата наук; 2 доцентів, кандидатів наук; 1 старшого викладача; 3 викладачів і 3 лаборантів.

Викладачі та співробітники кафедри:

Агабабян Арусяк Григорівна - аспірант, м. Н. с. (Грантові програми) ;

Ачагу Альбіна Володимирівна - старший викладач;

Кирей Микола Іванович - доктор історичних наук, професор ;

Кузнецов Ігор Валерійович - кандидат історичних наук, доцент ;

Кузнєцова Рита Шалвовна - викладач, старший лаборант ;

Лімберіс Наталія Юріївна - с. н. с. (НДІ археології) ;

Марченко Іван Іванович - кандидат історичних наук, професор ;

Селицкий Олександр Ігорович - кандидат історичних наук, доцент ;

Смертін Юрій Григорович - доктор історичних наук, професор ;

Сисоєва Марія Едуардівна - лаборант ;

Улитин Владислав Всеволодович - викладач .

Професорсько-викладацький склад кафедри