Навчально-методична робота

  1. Навчально-методична робота Практичні заняття у студентів лікувального та педіатричного факультетів...
  2. Аналіз успішності студентів в 2017-2018 навчальному році
  3. Аналіз успішності студентів за підсумками зимової сесії 2015/2016 навчального року

Навчально-методична робота

Практичні заняття у студентів лікувального та педіатричного факультетів проводяться на базі великих столичних і республіканських клінік: УЗ «6-та міська клінічна лікарня» (завідувач кафедри О.Т. Прасмицкій, доценти В.П. Заневський, О.Б. Павлов, асистент І .З. Ялонецкій), УЗ «4-а міська клінічна лікарня ім. Н.Е.Савченко »(асистент С.С. Грачов), УЗ« 5-а міська клінічна лікарня »(доцент Р.Е. Ржеутская, асистент Н.К. Іваньковіч), УЗ« 1-а міська клінічна лікарня »( асистенти Е.М. Кострова, Е.Б. Липень), УЗ «2-а міська дитяча клінічна лікарня» (доцент А.Є. Кулагін), «РНПЦ ПІФ» (доцент А.Є. Ськрягина, асистент М.М. Маковський).

Основними напрямками практичних занять зі студентами щодо забезпечення анестезіологічної допомоги, реанімаційної допомоги та інтенсивної терапії в УЗ «6-та міська клінічна лікарня» є травматологія та ортопедія, акушерство і гінекологія, кардіологія.

В УЗ «4-а міська клінічна лікарня ім. Н.Є. Савченко »- урологія, нефрологія, хірургія, судинна хірургія;

в УЗ «5-а міська клінічна лікарня» - неврологія, нейрохірургія, хірургія, акушерство і гінекологія;

в УЗ «1-а міська клінічна лікарня» - акушерство і гінекологія, кардіологія;

в РНПЦ «пульмонології і фтизіатрії» - пульмонологія, торакальна хірургія;

в УЗ «2-а міська дитяча клінічна лікарня» - дитяча урологія, нефрологія.

Навчальна робота кафедри організована методологічно в єдиному ключі і виконується викладачами в групах студентів різного профілю за єдиними, відпрацьованим стандартам та згідно із затвердженими навчальними програмами, тематичними планами занять.

Заняття зі студентами 3, 4 і 6 курсів лікувального та педіатричного факультетів, в т.ч. з субординаторам, що спеціалізуються за фахом «Анестезіологія і реаніматологія».

Мета занять - знайомство студентів зі спеціальністю «Анестезіологія і реаніматологія»: розуміння її місця в сучасній системі охороні здоров'я Республіки Білорусь, принципів організації анестезиолого-реанімаційної служби, її можливостей у збереженні здоров'я населення, а також придбання практичних навичок з проведення інтенсивної терапії пацієнту, що знаходиться в критичному стані. Червоною ниткою всіх занять проходить вимога засвоєння всіма студентами розуміння патофізіологічних механізмів порушених вітальних процесів, що розвиває клінічне мислення, дозволяє логічно підходити до діагностики та обґрунтованого лікування.

Для досягнення максимального засвоєння матеріалу широко використовуються випробувані форми навчання: завдання - опитування з максимально великим охопленням студентів; рішення ситуаційних завдань, а також, що найбільш вражає студентів, демонстрація тематичних пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії та реанімації з подальшим їх розглядом в практикумі, знайомство з роботою обладнання цього відділення.

Заняття починається з опитування по темі. Кожному студенту задається по 1-2 питання, що дозволяє оцінити рівень їх підготовки. З метою підвищення якості розуміння теми занять, поглиблення знань розглядуваної матеріалу на практичних заняттях зі студентами-субординаторам з анестезіології-реаніматології на кафедрі широко практикується використання електронних засобів навчання, в тому числі така форма як доповідь-презентація. Теми доповідей відповідають тематичним планом і розподіляються між студентами субординаторам на початку курсу навчання. Щодня заслуховуються 1-2 повідомлення, підготовлені студентами, які активно розбираються навчальної групою під керівництвом викладача, моделюючи науково-практичну конференцію. Така форма навчання підштовхує студента на активну самостійну, творче освоєння професії, формує вміння виступати перед колегами, відстоювати свою точку зору. В кінці занять засвоюваність тим перевіряється шляхом опитування та з використанням тестових систем оцінки знань.

Використання Інтернет-ресурсів, накопичення і зберігання інформації в електронному вигляді є реаліями сьогодення охорони здоров'я, постійного і нескінченного самоосвіти лікаря. Електронна інформація легко тиражується студентами в групі, зберігається на електронних носіях. Важливим позитивним моментом проведення занять із залученням комп'ютерних технологій є стандартизація підходів до навчання. На кафедрі практично по всіх темах накопичено значну кількість електронних матеріалів: лекцій, навчальних посібників, фотографій, відеофільмів.

Перші підсумки іспиту

Під керівництвом доцента Павлова О.Б. працює факультатив «Сучасні технології в анестезіології та реаніматології» для студентів 3-6 курсів. На факультативних заняттях в середньому присутній 12 студентів 3-6 курсів БДМУ. Заняття проходять на базах 6 ГКБ, ООЕ№2 відповідно до програми факультативу.

На заняттях використовуються мультимедійні презентації, студенти виступають з усними повідомленнями, активно обговорюють представлені проблеми клінічної медицини. Під час занять в 6 ГКБ студенти відвідують відділення анестезіології та реанімації, операційні, приймальне відділення, знайомляться з технологіями проведення анестезіологічного забезпечення, реанімації та інтенсивної терапії, оформленням документації. У ООЕ №2 студенти освоюють практичні навички, такі як доступи до судинного русла, забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів, методи місцевої анестезії.

У 2011/2012 навчальному році випробуваний пілотний проект «Студентське лекція». Студенти, які активно працюють в гуртку, прочитали 3 лекції з невідкладної і реанімаційної допомоги для студентів 1-го і 2-го курсів БДМУ та юридичного факультету БДУ. У 2012/2013 навчальному році проведено 2 таких лекції для студентів БДУ.

У 2012/2013 навчальному році проведено 2 таких лекції для студентів БДУ

Доцент Заневський В.П., асистенти Ялонецкій І.З. і Кострова О.М. курирують підготовку лікарів-інтернів (64 людини) в 2012-2013 навчальному році в місті Мінську і Мінській обл.

На базі кафедри проходять навчання 17 клінічних ординаторів: 1 очної і 16 заочної форми навчання, 1 аспірант.

На кафедрі анестезіології та реаніматології БДМУ постійно проводиться робота з аналізу та відбору нових методик навчання для їх подальшого впровадження в навчальний процес. Заступником завідувача кафедри з навчальної роботи, доцентом Р.Е. Ржеутской проведені навчальні семінари для співробітників кафедри за сучасними ефективним методам викладання, освоєним в процесі проходження міжнародного курсу підвищення кваліфікації «Навчай вчителів» для фахівців, які викладають анестезіології та реаніматології в медичних вузах, який проводився c використанням інноваційних освітніх технологій за підтримки Всесвітньої Федерації Товариств Анестезіологів ( WFSA), Європейського Товариства Анестезіології (ESA) і Федерації анестезіологів-реаніматологів (ФАР) РФ. Впроваджені в процес викладання на кафедрі анестезіології та реаніматології методики підготовки і планування навчального процесу, створення і проведення презентацій, оцінки знань і умінь, четирехступенчатая методика навчання практичним навичкам, що сприяє підвищенню ефективності викладання дисципліни.

У програмах навчання студентів на кафедрі анестезіології та реаніматології першорядне місце відводиться отриманню чітких знань по лікуванню термінальних станів і придбання навичок комплексної серцево-легеневої реанімації. Відпрацювання практичних навичок серцево-легеневої реанімації, володіння якими надзвичайно важливо для лікаря будь-якого фаху, проводиться з використанням тренажерів. З цієї та інших основних тем занять на кафедрі для студентів розроблені навчально-методичні рекомендації.

Аналіз успішності студентів за підсумками зимової сесії 2015/2016 навчального року

Аналіз успішності студентів в 2016-2017 навчальному році

Аналіз успішності студентів в 2017-2018 навчальному році

Навчально-методична робота

Практичні заняття у студентів лікувального та педіатричного факультетів проводяться на базі великих столичних і республіканських клінік: УЗ «6-та міська клінічна лікарня» (завідувач кафедри О.Т. Прасмицкій, доценти В.П. Заневський, О.Б. Павлов, асистент І .З. Ялонецкій), УЗ «4-а міська клінічна лікарня ім. Н.Е.Савченко »(асистент С.С. Грачов), УЗ« 5-а міська клінічна лікарня »(доцент Р.Е. Ржеутская, асистент Н.К. Іваньковіч), УЗ« 1-а міська клінічна лікарня »( асистенти Е.М. Кострова, Е.Б. Липень), УЗ «2-а міська дитяча клінічна лікарня» (доцент А.Є. Кулагін), «РНПЦ ПІФ» (доцент А.Є. Ськрягина, асистент М.М. Маковський).

Основними напрямками практичних занять зі студентами щодо забезпечення анестезіологічної допомоги, реанімаційної допомоги та інтенсивної терапії в УЗ «6-та міська клінічна лікарня» є травматологія та ортопедія, акушерство і гінекологія, кардіологія.

В УЗ «4-а міська клінічна лікарня ім. Н.Є. Савченко »- урологія, нефрологія, хірургія, судинна хірургія;

в УЗ «5-а міська клінічна лікарня» - неврологія, нейрохірургія, хірургія, акушерство і гінекологія;

в УЗ «1-а міська клінічна лікарня» - акушерство і гінекологія, кардіологія;

в РНПЦ «пульмонології і фтизіатрії» - пульмонологія, торакальна хірургія;

в УЗ «2-а міська дитяча клінічна лікарня» - дитяча урологія, нефрологія.

Навчальна робота кафедри організована методологічно в єдиному ключі і виконується викладачами в групах студентів різного профілю за єдиними, відпрацьованим стандартам та згідно із затвердженими навчальними програмами, тематичними планами занять.

Заняття зі студентами 3, 4 і 6 курсів лікувального та педіатричного факультетів, в т.ч. з субординаторам, що спеціалізуються за фахом «Анестезіологія і реаніматологія».

Мета занять - знайомство студентів зі спеціальністю «Анестезіологія і реаніматологія»: розуміння її місця в сучасній системі охороні здоров'я Республіки Білорусь, принципів організації анестезиолого-реанімаційної служби, її можливостей у збереженні здоров'я населення, а також придбання практичних навичок з проведення інтенсивної терапії пацієнту, що знаходиться в критичному стані. Червоною ниткою всіх занять проходить вимога засвоєння всіма студентами розуміння патофізіологічних механізмів порушених вітальних процесів, що розвиває клінічне мислення, дозволяє логічно підходити до діагностики та обґрунтованого лікування.

Для досягнення максимального засвоєння матеріалу широко використовуються випробувані форми навчання: завдання - опитування з максимально великим охопленням студентів; рішення ситуаційних завдань, а також, що найбільш вражає студентів, демонстрація тематичних пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії та реанімації з подальшим їх розглядом в практикумі, знайомство з роботою обладнання цього відділення.

Заняття починається з опитування по темі. Кожному студенту задається по 1-2 питання, що дозволяє оцінити рівень їх підготовки. З метою підвищення якості розуміння теми занять, поглиблення знань розглядуваної матеріалу на практичних заняттях зі студентами-субординаторам з анестезіології-реаніматології на кафедрі широко практикується використання електронних засобів навчання, в тому числі така форма як доповідь-презентація. Теми доповідей відповідають тематичним планом і розподіляються між студентами субординаторам на початку курсу навчання. Щодня заслуховуються 1-2 повідомлення, підготовлені студентами, які активно розбираються навчальної групою під керівництвом викладача, моделюючи науково-практичну конференцію. Така форма навчання підштовхує студента на активну самостійну, творче освоєння професії, формує вміння виступати перед колегами, відстоювати свою точку зору. В кінці занять засвоюваність тим перевіряється шляхом опитування та з використанням тестових систем оцінки знань.

Використання Інтернет-ресурсів, накопичення і зберігання інформації в електронному вигляді є реаліями сьогодення охорони здоров'я, постійного і нескінченного самоосвіти лікаря. Електронна інформація легко тиражується студентами в групі, зберігається на електронних носіях. Важливим позитивним моментом проведення занять із залученням комп'ютерних технологій є стандартизація підходів до навчання. На кафедрі практично по всіх темах накопичено значну кількість електронних матеріалів: лекцій, навчальних посібників, фотографій, відеофільмів.

Перші підсумки іспиту

Під керівництвом доцента Павлова О.Б. працює факультатив «Сучасні технології в анестезіології та реаніматології» для студентів 3-6 курсів. На факультативних заняттях в середньому присутній 12 студентів 3-6 курсів БДМУ. Заняття проходять на базах 6 ГКБ, ООЕ№2 відповідно до програми факультативу.

На заняттях використовуються мультимедійні презентації, студенти виступають з усними повідомленнями, активно обговорюють представлені проблеми клінічної медицини. Під час занять в 6 ГКБ студенти відвідують відділення анестезіології та реанімації, операційні, приймальне відділення, знайомляться з технологіями проведення анестезіологічного забезпечення, реанімації та інтенсивної терапії, оформленням документації. У ООЕ №2 студенти освоюють практичні навички, такі як доступи до судинного русла, забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів, методи місцевої анестезії.

У 2011/2012 навчальному році випробуваний пілотний проект «Студентське лекція». Студенти, які активно працюють в гуртку, прочитали 3 лекції з невідкладної і реанімаційної допомоги для студентів 1-го і 2-го курсів БДМУ та юридичного факультету БДУ. У 2012/2013 навчальному році проведено 2 таких лекції для студентів БДУ.

У 2012/2013 навчальному році проведено 2 таких лекції для студентів БДУ

Доцент Заневський В.П., асистенти Ялонецкій І.З. і Кострова О.М. курирують підготовку лікарів-інтернів (64 людини) в 2012-2013 навчальному році в місті Мінську і Мінській обл.

На базі кафедри проходять навчання 17 клінічних ординаторів: 1 очної і 16 заочної форми навчання, 1 аспірант.

На кафедрі анестезіології та реаніматології БДМУ постійно проводиться робота з аналізу та відбору нових методик навчання для їх подальшого впровадження в навчальний процес. Заступником завідувача кафедри з навчальної роботи, доцентом Р.Е. Ржеутской проведені навчальні семінари для співробітників кафедри за сучасними ефективним методам викладання, освоєним в процесі проходження міжнародного курсу підвищення кваліфікації «Навчай вчителів» для фахівців, які викладають анестезіології та реаніматології в медичних вузах, який проводився c використанням інноваційних освітніх технологій за підтримки Всесвітньої Федерації Товариств Анестезіологів ( WFSA), Європейського Товариства Анестезіології (ESA) і Федерації анестезіологів-реаніматологів (ФАР) РФ. Впроваджені в процес викладання на кафедрі анестезіології та реаніматології методики підготовки і планування навчального процесу, створення і проведення презентацій, оцінки знань і умінь, четирехступенчатая методика навчання практичним навичкам, що сприяє підвищенню ефективності викладання дисципліни.

У програмах навчання студентів на кафедрі анестезіології та реаніматології першорядне місце відводиться отриманню чітких знань по лікуванню термінальних станів і придбання навичок комплексної серцево-легеневої реанімації. Відпрацювання практичних навичок серцево-легеневої реанімації, володіння якими надзвичайно важливо для лікаря будь-якого фаху, проводиться з використанням тренажерів. З цієї та інших основних тем занять на кафедрі для студентів розроблені навчально-методичні рекомендації.

Аналіз успішності студентів за підсумками зимової сесії 2015/2016 навчального року

Аналіз успішності студентів в 2016-2017 навчальному році

Аналіз успішності студентів в 2017-2018 навчальному році