Лабораторія соціально-економічних досліджень Алтайського краю

Завідуючий лабораторією - д.с.н. , професор Троцковскій Олександр Якович

Тел. / Факс: + 7-3852-366395, е-mail: trotskovskiy @ dc.asu.ru

Історична довідка

Історія Алтайській лабораторії ІЕОПП (реструктуровано в Лабораторію соціально-економічних досліджень Алтайського краю з 09.03.2016) відраховує свій початок з 1972 р, коли з ініціативи Алтайського крайкому КПРС Президія СО РАН прийняв рішення про створення в м Барнаулі іногороднього структурного підрозділу Інституту - лабораторії економіки промисловості.

Вона була укомплектована в основному випускниками Новосибірського держуніверситету. Кадровий склад лабораторії за роки її існування зазнав серйозних змін. Якщо на початку діяльності в її складі був один кандидат наук (завідувач лабораторією), то сьогодні з шести співробітників Алтайській лабораторії - два доктори і два кандидата наук.

В якості головної задачі на початковому етапі діяльності лабораторії розглядалося вивчення і оцінка стану, передумов і можливостей комплексного розвитку і оптимального розміщення продуктивних сил краю. З цього центральному напрямку діяльності лабораторії її співробітниками в 1970-і - 1980-і роки був підготовлений і переданий в директивні органи краю ряд наукових звітів прикладної спрямованості. У їх числі: «Пропозиції щодо розподілу і використання трудових ресурсів в сільському господарстві Алтайського краю до 1985 г.» (1974 г.); «Основні напрямки комплексного розвитку продуктивних сил Алтайського краю» (1977 р); «Комплексне розміщення продуктивних сил Алтайського краю на період до 2010 року (1985 г.). На замовлення Головного планово-економічного управління крайисполкома лабораторією із залученням головного Інституту була розроблена «Схема розвитку та інтенсифікації господарства Алтайського краю на період до 2000 р (1989 г.), а також надано пропозиції щодо формування вільної економічної зони« Алтай »(1988 р .).

Особлива увага співробітників лабораторії в 1970-і - 1980-і роки приділялася вивченню проблем соціально-економічного розвитку міст краю: були проаналізовані проблеми і розроблена система моделей соціально-економічного розвитку міста Барнаула, покладена в основу прогнозування його розвитку (1979 г.); вплив міст краю та Західного Сибіру на розвиток села (1983 р); спільно з відділом соціальних проблем ІЕОПП СО РАН розроблені рекомендації щодо формування комплексного плану соціально-економічного розвитку м Рубцовська на 1976-1980 рр. (1976 г.).

Широта наукової тематики, що вивчається в рамках лабораторії, а також зростання кадрового потенціалу знайшли відображення і в її назві: з середини 1980-х - Алтайська лабораторія, з кінця 1980-х - Алтайський відділ ІЕОПП СО РАН. Структура останнього була представлена ​​двома секторами: розвитку і розміщення продуктивних сил Алтайського краю і регіональних соціальних проблем.

Виконання широкого спектру наукових досліджень проводилося спільно з провідними науковими підрозділами головного Інституту: відділом соціальних проблем, відділом територіальних проблем, відділом регіонального та муніципального управління. До виконання робіт залучалися і інші структури, в числі яких Лемі НГУ, АлтГУ, Інститут географії СО РАН та ін.

Корінні зміни, що почалися в країні на початку 1990-х років, істотно відбилися як на стані всієї науки, так і, зокрема, Алтайського відділу. Головний напрямок діяльності відділу в ці роки - моніторинг процесів входження Алтайського краю в ринок, оцінка економічних і соціальних наслідків радикальних економічних реформ.

На початку 1990-х років виходить у світ ряд збірників наукових праць лабораторії, де дається оцінка процесів, що відбуваються соціально-економічного розвитку краю. У їх числі: «Досвід дослідження проблем територіального самоврядування в Алтайському краї» (1991 р); «Формування ринкових відносин і структурна політика в Алтайському краї» (1992 р); «Аналіз ходу радикальної економічної реформи в Алтайському краї» (1995 г.).

В середині 1990-х - початку 2000-х рр. лабораторією спільно зі структурними підрозділами адміністрації Алтайського краю підготовлений і випущений у світ ряд великих монографій, в числі яких: «Економічні реформи в Алтайському краї (на прикладі ринку праці)» (1996 р); «Основні тенденції соціально-економічного розвитку Алтайського краю в роки радикальних реформ» (1997 р); «Приватизація в Алтайському краї: стан і соціально-економічні наслідки» (1997 р); «Соціально-економічні аспекти реформування в Алтайському краї в 90-і роки» (2001 г.); «Економіка і енергетика Алтайського краю: тенденції та перспективи розвитку» (2004 р).

2000-і роки в тематичному плані характеризуються акцентом на вивченні соціальних проблем розвитку краю, і перш за все, села регіону, що, з одного боку, пояснюється сформованим на той момент кадровим потенціалом, а з іншого - гостротою цих проблем в регіоні (рис. 1 ).

Лабораторією за підсумками роботи в 2000-і роки був випущений в світ ряд узагальнюючих монографій, а саме: «Економічна поведінка населення агропромислового регіону в роки реформ: стратегії і механізми формування» (2001 г.); «Соціальна траєкторія розвитку Алтаю» (2006 р); «Соціально-економічний розвиток регіону: методика і результати дослідження» (2008 р); «Алтайское село: тенденції та механізми соціального розвитку» (2011 р); «Бідність сільській Росії в умовах модернізації економіки: процеси та механізми формування та подолання» (2014 г.).

Підтримку в проведенні досліджень і публікації їх результатів надавали різні вітчизняні та зарубіжні фонди - РФФД, РГНФ, Московський громадський науковий фонд, Фонду Форда, Фонду Сороса і ін. (Рис. 2)

Під впливом змін, що відбулися в тематичному плані головного Інституту в 2010-2012 рр., В лабораторії починає складатися новий напрямок досліджень, пов'язане з вивченням просторових аспектів соціально-економічного розвитку регіону. За результатами роботи за цим напрямком досліджень виходить у світ ряд монографій: «Соціально-територіальна структура агропромислового регіону та механізми її регулювання» (2010 р); «Просторові аспекти розвитку соціально-економічного середовища сільських територій Алтайського краю: методика, результати, регулювання» (2012 р); «Сталий розвиток сільських територій Алтайського краю: соціально-економічні та просторові аспекти» (2013), «Дослідження і регулювання просторових аспектів розвитку економіки на регіональному рівні» (2014 г.).

Основні цілі створення, що стоять перед лабораторією наукові завдання і великі цикли виконаних досліджень і практичних розробок

В даний час тематика роботи лабораторії, обумовлена ​​її включеністю в дослідницький проект «Сибір і її регіони в економічному просторі Росії: диверсифікація економіки і модернізація управління» має на увазі широке залучення для виконання названої теми наукових напрацювань алтайських учених.

Теоретичні та прикладні результати дослідження розвитку Алтайського краю знайшли своє відображення в матеріалах міжнародної конференції «Економіка Сибіру: простір вибору для подальшого розвитку» (Барнаул, 2015 г.); використані при проведенні експертного опитування «Моніторинг соціально-економічних, суспільно-економічних, суспільно-політичних і конфесійних процесів, що впливають на національну безпеку в суб'єкті РФ» (Москва, 2015 г.), а також експертиз, проведених в рамках Азіатського експертно-аналітичного центру етнології та міжнародного освітнього співробітництва.

У перспективі лабораторія повинна істотно розширити свої зовнішні зв'язки (рис. 3), стати центром консолідації алтайських учених, що активно працюють в області регіоналістики.

Науковий супровід регіональної соціально-економічної політики, що проводиться Алтайській лабораторією протягом усіх років свого існування, має на увазі не лише проведення досліджень, а й розробку рекомендацій щодо вдосконалення управління регіоном. За багато років сформувалися основні форми практикоорієнтовний діяльності лабораторії, включно з виконанням співробітниками лабораторії державних контрактів і договорів для федеральних і крайових державних потреб, підготовку інформаційно-аналітичних записок, проведення експертних оцінок (див. Докладніше розділ «Прикладні розробки»).

Результати досліджень, виконаних в Алтайській лабораторії за останнє десятиліття, впроваджені в практику регіональних органів управління, що підтверджено 7 актами впровадження, довідками та іншими документами виконавчого і законодавчого органів влади Алтайського краю. За останні роки отримано 14 вдячних листів, грамот та інших нагород від Адміністрації Алтайського краю і його управлінь, Алтайського крайового Законодавчих зборів, Барнаульской міської Думи, в т.ч. 4 - в 2014 р (рис. 4).