Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

  1. Корисні посилання

Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого - самоврядний (автономний) державний вищий юридичний навчальний заклад IV рівня акредитації.

Історія Академії починається ще з XIX століття, коли 5 (17) листопада 1804 року за наказом імператора Олександра I був створений Харківський імператорський університет , До складу якого входило відділення моральних та політичних наук. У 1835 році його офіційно перейменували на юридичний факультет університету.

У 1920 році за рішенням Уряду України на базі юридичного факультету Харківського університету був створений Інститут народного господарства. У своїй основі це був юридичний інститут, який готував юристів для роботи в державному і господарському апаратах. У 1930-х роках його перейменували в Інститут радянського будівництва і права, а потім - на Всеукраїнський комуністичний інститут радянського будівництва і права, в 1937 році він був перетворений в Харківський юридичний інститут.

З початком незалежності Харківський юридичний інститут реорганізували в Українську державну юридичну академію. Указом Президента України Академії надано статус національного самоврядного (автономного) державного вищого навчального закладу, а 4 листопада 1995 року - присвоєно ім'я Ярослава Мудрого.

Академія має значний науково-педагогічний потенціал. Викладання, науково-дослідницьку та виховну роботу забезпечує 31 кафедра, де працює понад 700 викладачів. Зараз в Академії навчаються близько 20 тис. Студентів. Навчальними структурними підрозділами є: Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури України, Інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ, Інститут підвищення кваліфікації, 8 факультетів денної форми навчання, 2 факультети заочної форми навчання, вечірній факультет та відокремлені структурні підрозділи: Кримський юридичний інститут (м Сімферополь ), Полтавський факультет.

Академія підписала Велику хартію університетів (Болонья) і стала членом Європейської асоціації університетів.

Корисні посилання

Офіційний сайт Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.