Києво-Могилянська академія - особливості вступу та навчання

Сьогодні новації Академії добре відомі

Сьогодні новації Академії добре відомі. Вони втілюються в життя багатьма вищими навчальними закладами України. Саме Могилянка вперше ввела принципи демократичного спілкування професорсько-викладацького та адміністративно-управлінського корпусу зі студентами, саме вона вперше в Україні запровадила на вступних іспитах тестування, позбавивши абітурієнта суб'єктивної оцінки його знань екзаменатором. Саме Могилянка початку можливість вибору дисциплін студентами і саме вона першою перейшла на бальне оцінювання знань студентів під час їх чотирирічного навчання в бакалавраті та дворічного в магістеріумі.

Історія Могилянської Академії

У зв'язку з наступальним впливом єзуїтського і протестантського руху в 16 ст. виникла необхідність створення освіти, заснованого на православних принципах і цінностях. 14 жовтня 1615 киянка Галшка Гулевичівна-Лозчіна підписала грамоту про передачу «правовірних християн народу руського» ділянки землі на Подолі для заснування Богоявленського монастиря і школи для дітей всіх станів. На наступний день тут оселилися ченці на чолі з Ісаєю Копинським, а через кілька тижнів при монастирі відкрилася школа. До початку 1616 року було засновано і Київського Богоявленського братства, яке взяло на себе фінансування школи, а також підбір вчителів і ректора для неї.

Значну, по суті, вирішальну роль в становленні майбутньої Києво-Могилянської академії зіграв - як не дивно-митрополит Петро Могила. Разом з вченими ченцями зі Львова він заснував школу в Києво-Печерській Лаврі, акцент в якій був зроблений на польські стандарти і викладанні латинської та польської мов, що було сприйнято обуренням з боку місцевих жителів. Тому 30 грудня 1631р. архімандрит Петро підписав з братчиками акт про об'єднання двох шкіл та освіті Київської колегії. Для її перетворення в Академію необхідно було отримати від польської влади дозвіл на відкриття в ній вищого класу - богословського. Однак, король Владислав не дозволив викладати в Києві науки, вище діалектики і логіки, тому повноцінне богословську освіту випускники Київської колегії могли отримати тільки в інших європейських навчальних закладах.

Руйнування будівель Братського монастиря в 1659 і 1 665 рр., Намір Московського уряду скасувати Київську колегію привели до її занепаду. Однак, перехід установи до Московського патріархату і підписання ним «Вічного миру» з Польщею викликали нові зміни в житті колегії. У 1701 р Київський митрополит Варлаам Ясинський звернувся до Петра I з проханням про дарування їй повних прав Академії. Вплив фаворита царя митрополита Стефана Яворського (вихованця Київської школи) виявилося вирішальним у задоволенні прохання митрополита Варлаама: 26, вересня 1701р. Петро I видав грамоту, в якій Київська школа була офіційно визнана Академією. Вихованцями Київської школи були майже всі українські гетьмани, починаючи з Юрія Хмельницького і до останнього гетьмана - Данила Апостола.

У першій половині XVIII століття Києво-Могилянська Академія була престижним навчальним закладом Російської імперії, отримавши розташування Петра I і його дочки Єлизавети. Однак, сходження на престол Катерини II в 1762 р привело до обмежень в області фінансування і управління, а також до «поступового нівелювання особливих київських освітніх традицій». Так чи інакше, вихованці Києво-Могилянської комедії внесли великий вклад в розвиток вітчизняної медицини, музики і театру. Навчався тут і відомий філософ, поет, композитор і педагог Григорій Сковорода.

За розпорядженням уряду, указом Синоду від 14.08.1817 р Академія була закрита. Розпорядження Голови Верховної Ради України від 19 вересня 1991 року за № 1570-ХП «Про відродження Києво-Могилянської академії» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 1991 року № 296-р стали новою точкою відліку в житті Академії. Подальший розвиток і відродження Університету пов'язані з діяльністю В'ячеслава Степановича Брюховецького. Він не раз стикався з проблемами фінансування, брак приміщень та обладнання ... Цікаво, що завдяки шахового майстерності Брюховецького Університет отримав перші кімнати, які були так необхідні (контр-адмірал Вищого військово-морського політичного училища Олександр Коровін і В'ячеслав Степанович розіграли їх в шахи , що закінчилося перемогою останнього). Брюховецький доклав чимало зусиль, буквально вимолюючи спонсорів вкласти гроші в Університет, коли кожна копійка була на вагу золота. 24 серпня 1992 відбулася урочиста церемонія відкриття Університету «Києво-Могилянська академія». Вперше в Україні на церемонію початку занять вийшли студенти, одягнені в мантії. 19 травня 1994 під № 238/94 вийшов Указ Президента України «Про Університеті Києво-Могилянська Академія», згідно з яким він отримав статус «національний», що означало перехід на новий рівень. У 1996 р почалася робота магістратури, куди був прийнятий практично весь випуск бакалаврів.

Саме тоді вперше були одночасно випущені вихованці всіх рівнів підготовки - бакалаври, спеціалісти та магістри. Почала працювати аспірантура, з'явилися перші докторанти. Таким чином, відбулося величезне відродження колиски української освіти, випускники якої понесуть свої знання і навички в світло.

Правила поступлення і прохідний бал

Зарахування до Університету у 2015 році відбувається на підставі конкурсного рейтінгеа, який визначається за сумою балів з предметів, зазначених у сертифікатах УЦОЯО, виданого в 2015, і середнього бала документа про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти відповідно до напряму підготовки.

Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua

При реєстрації абітурієнт подає такі дані:

• адреса електронної пошти, до якої має доступ вступник;

• серію і номер документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ;

• номер, пін-код і рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна і пароля на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua

Зі свого досвіду можу сказати, що дуже важливо мати достовірну інформацію про пакет необхідних документів при безпосередній їх подачі, щоб потім вступна кампанія не перетворювалася на суцільний біганину за зайвими копіями, фотографіями, конвертами і т.д.

Прийом документів на всі напрями підготовки відбувається з 10 липня до 01 серпня по адресою вул. Іллінська, 9

Необхідні документи (оформляються в паперові папки А-4 на зав'язках):

• 6 кольорових фотографій розміром 3х4 см - кожне фото потрібно підписати (прізвище, ініціали).

• документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього - подаючи копії цих документів, вступник повинен особисто пред'явити оригінали.

• сертифікат УЦОЯО, виданий у 2015 році, з переліком конкурсних предметів, визначених правилами прийому НаУКМА - подаючи копії цих документів, вступник повинен особисто пред'явити оригінали.

• копію паспорта (1, 2, 11 сторінка) або свідоцтва про народження для осіб, які за віком не мають паспорта (2 примірника);

• копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (2 примірника);

• для військовозобов'язаних - копію посвідчення про приписку до призовної дільниці або військового квитка (2 примірника).

Інші документи подаються вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені чинним законодавством України, в терміни, визначені для поданих документів. Вступник повинен підготувати пакет документів окремо на кожний напрям підготовки, на яке планує вступати.

Дані про прохідний бал на бюджет останніх років дасть вам можливість правильно розрахувати свої сили, тобто мати уявлення про майбутню конкуренції. Зазначатимуться мінімальний і максимальний показники:

  • прохідний бал 2012 року: 591.7 -768.3;
  • прохідний бал 2013 року: 592.1 - 776.1;
  • прохідний бал 2014 року: 442.5 - 502 (зверніть увагу, що велика різниця з попередніми роками пов'язана з перекладом середнього бала атестата за 60-бальною шкалою).

Києво-Могилянська академія проводить підготовку бакалаврів за такими напрямами та спеціальностями:

Інформатика та обчислювальна техніка (програмна інженерія);

Гуманітарні науки (історія, філологія, філософія);

Економіка і підприємництво (маркетинг, фінанси і кредит, економічна теорія);

Культура (культурологія);

Право (правознавство);

Природничі науки (біологія, хімія, екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування);

Системні науки та кібернетика (прикладна математика);

Соціальне забезпечення (соціальна робота);

Соціально-політичні науки (політологія, соціологія);

Фізико-математичні науки (фізика).

Відгуки про якість навчання в Університеті досить неоднозначні: одні відзначають лише «темні» його боку, а саме: великі вікна між парами (по 4-5 годин), некомпетентність викладачів, велика завантаженість студентів, не найкращі умови проживання в гуртожитку і т. Д ., інші ж вказують на «рожеві» ідеали, стверджуючи винятковість, унікальність і непідкупність, які панують в Києво-Могилянській Академії. Проаналізувавши кілька рейтингів, можете переконатися, що даний вуз далеко не один з перших. По суті, це невеликий університет, який багато в чому зобов'язаний своєю колишньою слави і видатної історії. Однак, особисто я була здивована щирою гостинністю приймальної комісії НаУКМА в порівнянні з приймальною комісією КНУ (члени останньої відчували зайвим і негідним розповісти про подальшу долю абітурієнта і відповісти на деякі питання). Можливо, це лише корисливий спосіб привернути більше студентів до своїх лав, але дуже хочеться вірити в зворотне.

Студентське життя

У Києво-Могилянській Академії досить велика кількість організацій та конкурсів для того, щоб урізноманітнити студентське життя. Так, тут є Бал знайомств, Клуб філософсько-політичних дискусій, Могилянський мафія-клуб, народна хорова капела «Почайна», Братство козацького бойового звичаю «Спас», Креативний маркетинговий центр, студентський періодичний журнал «Pauсa Verba», радіо «До :) віт »...

В НаУКМА існує Центр кар'єри та працевлаштування студентів (заснований в 1994 р) - перший в Україні центр системної підтримки студентів і випускників в становленні їх як молодих фахівців. Щорічно він пропонує більше 1500 вакансій для тих, хто бажає їх отримати. До речі, досить широкі можливості для міжнародної співпраці та навчання за кордоном. Ви можете стати учасником програм обмінів по проектам Erasmus Mundus Action 2, Erasmus +, за двосторонніми договорами; магістерських програм по проектам Erasmus Mundus Action 2, Erasmus Mundus Action 1 і Erasmus +, Central EuropeanUniversity, CEU, Budapest, BI Norwegian Business School.

Кожен вуз має власних видатних випускників. Так, 13 могилянців увійшли до Верховної Ради (Антон Геращенко, Вадим Денисенко, Остап Еднак, Ігор Луценко, Тетяна Острикова, Ростислав Павленко, Борислав Розенблат, Остап Семерак, Оксана Сироедова, Олексій Скрипник) і Кабміну України (Геннадій Зубко, Сергій Квіт, Олексій Павленко). Хоча, навіть не знаю, чи свідчить це про переваги вузу ...

Києво-Могилянська Академія також пишається Іриною Ключковської (директор з корпоративних комунікацій в Group DF International), Андрієм Стельмащук (юрист в адвокатському об'єднанні "Юридична фірма" Василь Кісіль і партнери "), Оксаною Маркаровой (президент Інвестиційної групи ITT, член Трастового Ради НаУКМА) , Михайло Мінаков (президент фонду якісної політики, доктор філософських наук, лауреат 2008 року Фонд випускників), Іриною Солоненко (директор Європейських програм Міжнародного фонду "Відродження), Дмитром Тарабакіним (директо компанії Dragon Capital, засновник першого стипендіального фонду для факультету економічних наук, член Трастового Ради НаУКМА) та багатьма іншими, які прославляють свою alma mater і цінують отримані знання і досвід.

Читайте також: Київський національний університет імені Тараса Шевченка - лідер у сфері вищої освіти України