Кафедра конституційного та адміністративного права

 1. Коротка історична довідка про кафедру конституційного та адміністративного права (КАП)
 2. Загальна інформація про кафедру конституційного та адміністративного права (КАП)
 3. Заходи кафедри конституційного та адміністративного права (КАП)
 4. Штатний склад кафедри конституційного та адміністративного права (КАП):
 5. Список навчальних дисциплін (2018/2019), закріплених за кафедрою конституційного та адміністративного...
 6. Напрямки співпраці кафедри конституційного та адміністративного права (КАП)

Завідувач кафедри - Станкевич Оксана Генріхівна , кандидат юридичних наук.

Коротка історична довідка про кафедру конституційного та адміністративного права (КАП)

Історія кафедри конституційного та адміністративного права починається в червні 2007 року, коли на базі кафедри державного управління і права (завідувач кафедри - кандидат юридичних наук, доцент Людмила Григорівна Русак) і кафедри міжнародного та порівняльного права (завідувач кафедри - доктор юридичних наук, професор Михайло Пилипович Чудаков) з'явилися кафедри адміністративного права та конституційного та міжнародного права.

У грудні 2012 кафедри адміністративного права та кафедри конституційного та міжнародного права були об'єднані в сучасну кафедру конституційного та адміністративного права (Завідувач кафедри - кандидат юридичних наук, доцент Олена Валентинівна Семашко).

Загальна інформація про кафедру конституційного та адміністративного права (КАП)

Кафедра конституційного та адміністративного права є структурним підрозділом факультету управління Інституту управлінських кадрів і забезпечує освітній процес за відповідними навчальними дисциплінами за спеціальностями першого та другого ступенів здобуття вищої освіти, спеціальностей перепідготовки, а також бере участь в реалізації програм підвищення кваліфікації.

Кафедра є випускаючою за спеціальністю магістратури 1-26 81 13 «Державне управління в сфері правоохоронної діяльності»; за спеціальностями перепідготовки: «Державне управління в сфері досудового кримінального провадження» та «Державне управління та прокурорський нагляд».

Кафедра здійснює навчальну, методичну та науково-дослідну роботу на факультетах Інституту управлінських кадрів, Інституту державної служби, в магістратурі і аспірантурі.

На кафедрі проводяться наукові дослідження в рамках теми «Удосконалення правового регулювання правоохоронної діяльності та підвищення ефективності кримінального правосуддя в контексті захисту прав і законних інтересів особистості».

Заходи кафедри конституційного та адміністративного права (КАП)

Фотозвіт про відвідування активістами клубу "CORPUS DELICTI" і студентами, які вивчають криміналістику криміналістичних полігонів і крімлабораторіі кафедри криміналістики БГУ.

Штатний склад кафедри конституційного та адміністративного права (КАП):
 • Станкевич Оксана Генріхівна, зав. кафедрою, кандидат юридичних наук;
 • Клим Анатолій Мар'янович, доцент кафедри, кандидат юридичних наук (доцент);
 • Борік Сергій Васильович, професор кафедри, кандидат юридичних наук (професор);
 • Акімов Микола Миколайович, доцент кафедри, кандидат технічних наук (доцент);
 • Забела Сергій Михайлович, доцент кафедри, кандидат юридичних наук (доцент);
 • Кірвель Віталій Казимирович, доцент кафедри, кандидат юридичних наук (доцент);
 • Курак Анатолій Іванович, доцент кафедри, кандидат юридичних наук (доцент);
 • Савчук Тетяна Анатоліївна, доцент кафедри, кандидат юридичних наук (доцент);
 • Сажина Варвара Володимирівна, доцент кафедри, кандидат юридичних наук (доцент);
 • Анікєєва Наталія Олександрівна, доцент кафедри, кандидат юридичних наук (доцент);
 • Ігнатюк Андрій Здіславовіч, доцент кафедри, кандидат юридичних наук (доцент);
 • Городоцька Марина Олександрівна, старший викладач кафедри;
 • Гуріна Марина Василівна, старший викладач кафедри;
 • Насонова Ірина В'ячеславівна, старший викладач кафедри;
 • Пустова Наталія Петрівна, старший викладач кафедри;
 • Черевченко Ніна Веліоровна, старший викладач кафедри;
 • Чудаева Марина Леонідівна, старший викладач кафедри;
 • Балобешко Олександр Вікторович, старший викладач кафедри;
 • Стороженко Сергій Миколайович, старший викладач кафедри;
 • Гасанов Артур Павлович, викладач кафедри;
 • Протасевич Людмила Георгіївна, лаборант;
 • Крейдич Вікторія Олександрівна, лаборант.

кафедрою, кандидат юридичних наук;  Клим Анатолій Мар'янович, доцент кафедри, кандидат юридичних наук (доцент);  Борік Сергій Васильович, професор кафедри, кандидат юридичних наук (професор);  Акімов Микола Миколайович, доцент кафедри, кандидат технічних наук (доцент);  Забела Сергій Михайлович, доцент кафедри, кандидат юридичних наук (доцент);  Кірвель Віталій Казимирович, доцент кафедри, кандидат юридичних наук (доцент);  Курак Анатолій Іванович, доцент кафедри, кандидат юридичних наук (доцент);  Савчук Тетяна Анатоліївна, доцент кафедри, кандидат юридичних наук (доцент);  Сажина Варвара Володимирівна, доцент кафедри, кандидат юридичних наук (доцент);  Анікєєва Наталія Олександрівна, доцент кафедри, кандидат юридичних наук (доцент);  Ігнатюк Андрій Здіславовіч, доцент кафедри, кандидат юридичних наук (доцент);  Городоцька Марина Олександрівна, старший викладач кафедри;  Гуріна Марина Василівна, старший викладач кафедри;  Насонова Ірина В'ячеславівна, старший викладач кафедри;  Пустова Наталія Петрівна, старший викладач кафедри;  Черевченко Ніна Веліоровна, старший викладач кафедри;  Чудаева Марина Леонідівна, старший викладач кафедри;  Балобешко Олександр Вікторович, старший викладач кафедри;  Стороженко Сергій Миколайович, старший викладач кафедри;  Гасанов Артур Павлович, викладач кафедри;  Протасевич Людмила Георгіївна, лаборант;  Крейдич Вікторія Олександрівна, лаборант

Викладачі-сумісники кафедри конституційного та адміністративного права (КАП):

 • Конюк Олександр Володимирович, професор кафедри; Генеральний прокурор Республіки Білорусь;
 • Бібіло Валентина Миколаївна, професор кафедри, доктор юридичних наук, професор; професор кафедри кримінального процесу і прокурорського нагляду юридичного факультету БДУ;
 • Толочко Ольга Миколаївна, професор кафедри, доктор юридичних наук (доцент); професор кафедри державного управління БГУ;
 • Зайцева Людмила Львівна, доцент кафедри, кандидат юридичних наук (доцент); зав. кафедрою прокурорської діяльності УО «Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації суддів, працівників прокуратури, судів та установ юстиції БГУ»;
 • Врублевська Ніна Геннадіївна, доцент кафедри, кандидат юридичних наук; заступник директора з навчальної роботи Юридичного коледжу БДУ;
 • Гурин Олександр Валерійович, доцент кафедри, кандидат історичних наук (доцент); декан факультету інноваційної підготовки Академії управління при Президентові Республіки Білорусь;
 • Семашко Олена Валентинівна, доцент кафедри, кандидат юридичних наук (доцент); заступник керівника Інституту правових досліджень - начальник відділу досліджень в галузі державного будівництва і міжнародного права Національного центру законодавства та правових досліджень Республіки Білорусь;
 • Орєхова Катерина Петрівна, доцент кафедри, кандидат юридичних наук (доцент); доцент кафедри криміналістики юридичного факультету БДУ;
 • Швед Надія Олександрівна, доцент кафедри, кандидат юридичних наук (доцент); головний спеціаліст відділу у ГУ «Науково-практичний центр проблем управління законності і правопорядку Генеральної прокуратури Республіки Білорусь»;
 • Абламейко Марія Сергіївна, доцент кафедри, кандидат юридичних наук (доцент); доцент кафедри конституційного права юридичного факультету БДУ;
 • Новікова Катерина Вікторівна, доцент кафедри, кандидат юридичних наук (доцент); доцент кафедри кримінального права юридичного факультету БДУ;
 • Пацкевич Олександр Петрович, доцент кафедри, кандидат юридичних наук (доцент); доцента кафедри криміналістики Академії МВС;
 • Савановіч Микола Анатолійович, доцент кафедри, кандидат юридичних наук; заступник начальника управління - начальник відділу конституційного права НЦЗПІ;
 • Шавцова Алла Василівна, доцент кафедри, кандидат юридичних наук (доцент); доцент кафедри конституційного права юридичного факультету БДУ;
 • Перепелиця Олена Василівна, доцент кафедри, кандидат юридичних наук; старший науковий співробітник відділу науково-методичного забезпечення правової інформатизації управління правової інформатизації Національного центру правової інформації Республіки Білорусь;
 • Петрова Ольга Валентинівна, доцент кафедри, кандидат юридичних наук (доцент); доцент кафедри кримінального процесу і прокурорського нагляду БГУ;
 • Рибак Сергій В'ячеславович, доцент кафедри, кандидат юридичних наук (доцент); декан юридичного факультету Міжнародного університету "митсу";
 • Петухова Вероніка Євгенівна, старший викладач кафедри; старший викладач кафедри конституційного права юридичного факультету БДУ;
 • Улога Дмитро Анатолійович, старший викладач; суддя Верховного Суду Республіки Білорусь;
 • Король Олена Викентьевна, старший викладач кафедри; начальник сектора міжнародної технічної допомоги відділу фінансування та залучення міжнародної технічної допомоги головного управління фінансів та контролю Державного митного комітету Республіки Білорусь.

Навчальна діяльність кафедри конституційного та адміністративного права (КАП)

На кафедрі викладається широкий перелік публічно-правових, а також спеціальних прикладних дисциплін, здійснюється підготовка фахівців у галузі державного управління в сфері правоохоронної діяльності.

Список навчальних дисциплін (2018/2019), закріплених за кафедрою конституційного та адміністративного права (КАП)

 1. Адміністративне право та процес
 2. Актуальні питання прокурорського нагляду за виконанням законодавства
 3. Актуальні проблеми діяльності прокурора в кримінальному процесі
 4. Актуальні проблеми конституційного права
 5. Актуальні проблеми криміналістичного забезпечення органів кримінального переслідування
 6. Актуальні проблеми застосування запобіжних заходів у кримінальному процесі
 7. Альтернативне вирішення правових спорів
 8. інформаційне право
 9. Кваліфікація злочинів
 10. Кваліфікація економічних злочинів
 11. Конституційне право
 12. Конституційне право зарубіжних країн
 13. криміналістика
 14. Криміналістичне забезпечення органів кримінального переслідування
 15. кримінологія ( М.А. Городоцька )
 16. Кримінологія і профілактика злочинів
 17. Міжнародне право
 18. Міжнародне публічне право
 19. Міжнародне кримінальне право
 20. Міжнародне приватне право
 21. Міжнародні стандарти професійної діяльності юристів (англійською мовою)
 22. Податкове право
 23. Організація діяльності органів попереднього слідства
 24. Організація діяльності прокуратури району (міста)
 25. Організація роботи та управління в органах прокуратури
 26. Підтримання державного обвинувачення в суді ( студентам , магістрантам , слухачам )
 27. Правове забезпечення державного і місцевого управління, самоврядування (для спеціальності "Правове регулювання управлінської діяльності в соціальних і економічних системах" , Для спеціальності "Державне управління в сфері правоохоронної діяльності" )
 28. Правове забезпечення діяльності державних органів і організацій
 29. Правове забезпечення інформаційно-аналітичної роботи
 30. Правове забезпечення інформаційної діяльності
 31. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 32. Правове регулювання соціальної сфери
 33. Правові основи державного управління
 34. Проблеми адміністративно-деліктного і процесуально-виконавчого законодавства і практика його застосування
 35. Проблеми доказування в кримінальному процесі
 36. прокурорський нагляд
 37. Протидія корупції (Для спеціальності перепідготовки "Державне управління та прокурорський нагляд" )
 38. Протидія економічній злочинності
 39. Процесуальні проблеми попереднього розслідування
 40. Сучасні методики розслідування злочинів
 41. Судова експертиза
 42. Судово-експертна діяльність
 43. судоустрій
 44. митне право
 45. Теорія і практика застосування кримінально-процесуального закону
 46. Кримінальне право
 47. Кримінально-виконавче право
 48. кримінальний процес
 49. Фінансове та податкове право
 50. Фінансове право

У магістратурі кафедра конституційного та адміністративного права є випускаючою за спеціальністю 1-26 81 13 «Державне управління в сфері правоохоронної діяльності».

Орієнтовна тематика дипломних робіт для студентів спеціальності «Державне управління і право».

Напрямки співпраці кафедри конституційного та адміністративного права (КАП)

В рамках навчальної і наукової діяльності кафедра конституційного та адміністративного права (КАП) тісно взаємодіє з різними державними органами і організаціями Республіки Білорусь. Фахівці, підготовлені кафедрою, затребувані такими державними органами, як Генеральна прокуратура Республіки Білорусь, Конституційний Суд Республіки Білорусь, Слідчий комітет Республіки Білорусь, Державний митний комітет Республіки Білорусь, Міністерство закордонних справ Республіки Білорусь та ін.

У 2014/2015 навчальному році на базі прокуратури м Мінська була відкрита інноваційна майданчик кафедри КАП, яка виконує окремі функції філії кафедри і розташована на базі прокуратури м Мінська за адресою: м Мінськ, вул. Раковская 38.

Завданнями інноваційної майданчика є:

 • зближення освітнього процесу і наукової діяльності з практикою, забезпечення участі учнів в реалізації окремих напрямків діяльності прокуратури міста Мінська;
 • активізація співпраці між прокуратурою міста Мінська і Академією управління;
 • закріплення на практиці професійних компетенцій, отриманих учнями в ході освітнього процесу, залучення їх в спільні дослідження і науково-практичну діяльність за профілем діяльності прокуратури міста Мінська;
 • координація навчальної роботи учнів при підготовці ними курсових, дипломних та наукових робіт, магістерських дисертацій, заснованих на практичному досвіді;
 • введення актуальних спеціальних курсів і залучення до освітнього процесу керівників і прокурорських працівників прокуратури міста Мінська;
 • вдосконалення професіоналізму та особистісного зростання професорсько-викладацького складу кафедри, а також прокурорських працівників прокуратури міста Мінська;
 • внесення пропозицій щодо впровадження в процес підготовки фахівців сучасних вимог до професійних компетенцій юридичних кадрів, необхідних для успішного вирішення державних завдань, а також пред'являються до них на ринку праці, в тому числі за підсумками проходження навчальної (виробничої) та інших практик на базі прокуратури міста Мінська ;
 • підвищення ефективності наукових досліджень з проблем теорії і практики прокурорського нагляду та інших напрямків діяльності прокуратури, практичного використання отриманих результатів.
Контактна інформація

Адреса: м Мінськ, вул. Московська, 17, каб. 901, 903, 906
Телефон: (+375 17) 229-51-82
E-mail: [email protected]
Контактна особа: Протасевич Людмила Георгіївна, Крейдич Вікторія Олександрівна