EMF a napětí

To elektrický proud prochází obvodem po dlouhou dobu, je nutné trvale udržovat potenciálový rozdíl na pólech zdroje napětí. Podobně, pokud spojíte dvě nádoby s různými hladinami vody s trubkou, voda se bude pohybovat z jedné nádoby do druhé, dokud se hladiny v nádobách nezmění. Přidáním vody do jedné nádoby a odkloněním od druhé nádoby je možné zajistit, aby pohyb vody trubkou mezi nádobami pokračoval kontinuálně.

Když je zdroj elektrické energie provozován, elektrony z přenosu anody na katodu.

Z toho můžeme usuzovat, že uvnitř zdroje elektrické energie existuje síla, která musí neustále udržovat proud v obvodu, to znamená, že by měl zajistit provoz tohoto zdroje.

Příčina, která vytváří a udržuje potenciální rozdíl, způsobuje proud v obvodu, překonává svůj vnější a vnitřní odpor, se nazývá elektromotorická síla (zkráceně ed. S.) A je označena písmenem E.

Elektromotorická síla zdrojů elektrické energie vzniká pod vlivem příčin specifických pro každou z nich.

V chemických zdrojích elektrické energie (galvanické články, baterie). d. se získá jako výsledek chemických reakcí v generátorech e. d. vzniká elektromagnetické indukce , v termoprvcích - díky tepelné energii.

Rozdíl potenciálu, který způsobuje průchod proudu odporem úseku elektrického obvodu, se nazývá napětí mezi konci tohoto úseku. Elektromotorická síla a napětí se měří ve voltech. Měření e. d. a napětí slouží jako přístroje - voltmetry (obr. 1).

Tisíce voltů - milivoltů - se měří v milivoltmetrech, tisíce voltů - kilovolts - kilovolts.

Měřit uh. d. Zdroj elektrické energie musí být připojen ke svorkám voltmetru tohoto zdroje s otevřeným vnějším obvodem (obrázek 2). Pro měření napětí na kterékoliv části elektrického obvodu musí být na koncích této sekce připojen voltmetr (obrázek 3).

Pro měření napětí na kterékoliv části elektrického obvodu musí být na koncích této sekce připojen voltmetr (obrázek 3)

Obrázek 2. Měření elektromotorické síly prvku voltmetrem Měření napětí v různých částech elektrického obvodu.

Video 1. Co je elektromotorická síla (ed. S.)

Zdroj: Kuznetsov M.I., "Základy elektrotechniky" - 9. vydání, revidováno - Moskva: Střední škola, 1964 - 560s.

Пвх плитка
Speedy Painter - это лёгкая программа для создания разнообразных рисунков на компьютерах, работающих под управлением операционных систем семейства Windows. Приложение позволяет художнику создавать свои

Ковролин
Очень важно при выборе подложки обратить внимание на ее плотность. Чем плотнее подложка, тем дольше проживет наш купить ковролин. Толщина такой подложки обычно 5-10 мм. При выборе способа укладки ковролина

Отчетные документы за гостиницу
Постоянным клиентом является человек, неоднократно прибегающий к услугам того или иного предприятия (в нашем случае отеля). Работа с постоянными гостями отеля -- одно из наиболее важных и прибыльных

Миграционные услуги
В нашей стране, а тем более в столице, традиционно сложилось так, что бюрократические ограничения создают людям немало проблем и неудобств. Одной из таких проблем является необходимость продлевать миграционную

Гражданство румынии россиянам
Гражданство Румынии ранее никогда не пользовалось большой популярностью, в результате чего количество иммигрантов в этой стран было сравнительно небольшим. Но ситуация несколько изменилась с тех пор,

Миграционные услуги
Зачастую бюрократические ограничения создают людям немало проблем и неудобств. Одной из таких проблем является необходимость продлевать миграционную карту гражданам других государств, которые находятся

Разрешение на работу
Украина и Российская Федерация – братские государства с идентичным менталитетом, общей историей и культурой. На протяжении веков страны поддерживают тесное сотрудничество. Часто украинцы приезжают на

Суфийские притчи
Для мыслящих современных людей совсем не секрет, что существуют специальные методики, использование которых позволяет существенно повысить свои возможности и улучшить характеристики. Освещают такими вопросы,